nyheteR från Trinambai

Undersökning om föreningar och folkbildning i coronatider

by | 11 January 2021

Charlotte Ovesson, som är processledare på Trinambai, har fått finansiering från Stockholms Arbetareinstitutsförening till en studie om digital förenings- och folkbildningspedagogik i coronatider.

Corona har inneburit en stor omställning på många sätt. Människor har inte kunnat träffas på samma sätt som tidigare och mycket av det som tidigare skedde i fysiska möten har nu ställts in, eller skett digitalt i stället. Hur har föreningar hanterat denna omställning? Hur har de ställt om för att kunna bedriva sin verksamhet och skapa möjligheter att träffas under en tid när fysiska möten inte varit möjliga? Vilka metoder har varit framgångsrika för att ställa om, och vilka har inte varit det? Vilka lärdomar drar föreningarna av den här omställningen som kan vara användbara inför framtiden? Dessa är de centrala frågorna i undersökningen.

Charlotte kommer att söka svar på frågorna genom att göra intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med folkbildnings- och föreningspedagogik, och som har erfarenhet av att ställa om verksamheten på grund av covid-19 och att hitta nya lösningar. Intervjuerna kommer att lägga fokus på konkreta strategier som intervjupersonen och/eller hens organisation har haft för att ställa om och hitta nya vägar och metoder för att kommunicera, träffas och bedriva verksamhet. Det blir en kartläggning av goda exempel med fokus på det som konkret har gjorts. Charlotte kommer även att gå igenom tidigare kunskapsproduktion om hur civilsamhället hanterar pandemin. Där finns goda exempel och tips att hämta.

Utifrån intervjuerna och tidigare kunskapsproduktion kommer Charlotte att utveckla en digital guide med tips på strategier för att bedriva verksamhet digitalt. Guiden kommer att finnas tillgänglig på Trinambais hemsida i form av en materialbank som kan fungera som inspiration. De lärdomar vi har gjort under coronapandemin är värda att bevara och sprida så att fler kan få ta del av dem. När pandemin är över kommer vi fortfarande att kunna ha nytta av mycket av det vi har lärt oss om att bedriva verksamhet digitalt. Innehållet i guiden kommer att presenteras på ett par olika sätt, till exempel i form av text och kortare videoklipp.

Intervjuerna kommer att genomföras under februari och mars. Guiden beräknas vara klar i början av sommaren.

Om du är verksam i en organisation och har erfarenhet av att ställa om under pandemin vill Charlotte gärna få kontakt med dig för en intervju. Om du känner någon som passar in på den här beskrivningen vill hon gärna få reda på det också. Du är välkommen att höra av dig till charlotte.ovesson@trinambai.se.