förening för alla

Är politiker riktiga vuxna?

by | Apr 26, 2013

Nu i dagarna avvecklas projektet Ung&Dum som i tre år har arbetat med att förändra synen på ungas engagemang. Ett bra tillfälle att återpublicera det här inlägget från i vintras som Niklas Hill skrev för De ungas akademi i Finland.

I mitt arbete får jag hela tiden frågan hur föreningar kan bli bättre på att engagera ungdomar. Konstigt nog får jag aldrig frågan hur föreningar kan bli bättre på att engagera pensionärer. Men i grunden är det ju positivt att det finns ett intresse att uppmuntra ungas engagemang. Och oftast kan jag hjälpa till. Ibland kan det vara en så enkel sak som att föreningslokalen befinner på ett ställe som inte går att nå utan bil. Då blir alla under 18 exkluderade om de inte får skjuts. Det kan också handla om fördomar om att ungdomar inte vill engagera sig. Fördomar som för det mesta saknar verklighetsförankring.

Det satsas ganska mycket på att ungdomar ska engagera sig. Ungdomsorganisationer och -projekt kan få diverse statliga och kommunala bidrag. Det är välsatsade pengar eftersom föreningslivet är en utmärkt demokratiskola. Så det hade varit logiskt om engagerade ungdomar skulle få uppskattning och skulle bli lyssnade på av vuxenvärlden. Motsatsen är fallet.

Engagerade ungdomar ses ofta inte som representanter för andra ungdomar, även om de är demokratiskt valda i en ungdomsorganisation. De anses inte vara ?riktiga ungdomar? utan en del av en organisationselit. Ingen skulle komma på tanken att föra ett liknande resonemang om andra åldersgrupper. För då skulle inte politiker vara ?riktiga vuxna?.

Det är även vanligt att ungas engagemang inte tas på allvar. En 55-åring får oftast mycket större gehör än en 15-åring, även om båda använder exakt samma argument. Men det är ganska lätt att avfärda ungdomars politiska krav genom att säga saker som ?det kommer du inse när du blir äldre? eller ?sådana idéer hade jag också när jag var ung.? Det är mycket bekvämare än att ta en debatt. Projektet Ung&Dum hade en kampanj om det för två år sedan och de har lagt upp en massa bra filmklipp om det:

Det behövs en ny syn på ungas engagemang.

Det här inlägget publicerades första gången den 11 januari 2013 på De unga akademis blogg.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...