Demokratimodellen 2

?Denna bok kan jag varmt rekommendera till oss alla som på olika sätt vill vidareutveckla föreningar [?] Boken tar upp och berör många olika situationer som är till stor hjälp för oss som arbetar ideellt.?

Demokratimodellen 1

Genomgående tar författarna upp såväl ledarnas som de enskilda medlemmarnas roller, ansvar och möjligheter. Jämställdhet, feminism, könsmaktsordning och härskartekniker samt kommunikation och medlemsrekrytering får stort utrymme i boken, vars andra del består av...