förening för alla

Bristfällig medlemsvärvning – ett demokratiproblem

by | Jun 3, 2014

Tänk dig en välutbildad och motiverad person med tio års föreningserfarenhet som går med i en ideell organisation för att engagera sig. Visst borde lokalföreningen som får detta tillskott jubilera? Tänk dig vidare att personen är 23 och att den ideella organisationen är ett politiskt parti. Då kan reaktionen snarare bli ?du är ju ung, så du kan gå med i ungdomsförbundet och affischera i några år.?

Svenskarnas engagemang är större än någonsin, men det är också mer rörligt en tidigare. Människorna engagerar sig inte längre hela livet i en och samma organisation utan det är blir allt vanligare att de engagerar sig olika rörelser under olika faser av livet. I grunden är det en positiv utveckling, för om folk klamrar sig fast vid sina poster leder det till stagnation och i förlängningen till zombieföreningar.

De föreningar det går bra för har insett vikten av att nya medlemmar ska känna sig välkomna. De flesta politiska partierna har dock inte riktigt hängt med i svängarna. Särskilt på lokal nivå kan det finnas en kultur som gör att en ny medlem får brygga kaffe och sätta upp affischer i några år innan det blir aktuellt med ett uppdrag som suppleant någonstans. Erfarenheter från andra organisationer värderas ofta ganska lite. Ofta handlar det inte ens om att det blir så av rent slentrian, vissa tycker ser det som förutsättning att ha känt någon i flera år förutsättning för att kunna lita på personen.

Inte så överraskande då att de politiska partierna i Sverige har tappat fem av sex medlemmar under de senaste 30 åren. Människorna engagerar sig istället i andra sammanhang där deras kompetens och engagemag tas tillvara. Det är oroväckande med tanke på hur många viktiga förtroendeuppdrag som tillsätts av partierna: kommunala styrelser och nämnder, nämndemän i tingsrätten med mera. Alla dessa poster ska fyllas och om det finns färre partimedlemmar blir det antingen mindre kvalificerade personer som får uppdragen eller så får de ta flera uppdrag samtidigt. Det ledar antingen till att de har mindre tid att lägga på sina uppdrag eller också ökar risken för utbrändhet.

Ett problem som går hand i hand med detta är att de politiska partierna är dåliga på att rekrytera brett, de är inte representativa för befolkningen i helhet. Det nuvarande politiska systemet bygger i stor utsträckning på att kanalisera medborgarnas politiska engagemang genom partierna. Därför är partiernas bristande förmåga att rekrytera brett ett samhällsproblem.

Det som behövs är en långsiktig och lokalt förankrad engagemangsstrategi där medlemmar kan utvecklas och växa med sina uppgifter.

Det som inte behövs är kampanjstrategier där medlemmarna bara ses som fotfolk för flygbladsutdelning och dörrknackning.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...