förening för alla

Dags att lämna plats?

by | Sep 29, 2017

För att någon ska kunna ta plats i en styrelse behöver någon annan lämna plats. Det är inte ovanligt att vissa personer sitter år in och år ut utan att ens reflektera över att det kanske är dags att lämna sitt uppdrag. Hur vet vi när det är dags att lämna plats? Varför ska vi överhuvudtaget lämna plats?

Det är dags för en ordförande att lämna plats när det brister i ledarskapet och förtroendet är lågt. Det är dags att kliva av när föreningen rör sig i fel riktning, djupa splittringar uppstår och när långsiktiga mål inte förverkligas. Det är dags för en ledamot att lämna plats när styrelsen är i behov av nya perspektiv och innovation. Nya människor innebär nya idéer, nya arbetssätt och nya vägar framåt. Det var inte alltid bättre förr men det kan bli bättre med nya krafter i framtiden.

Det är dags att lämna plats när du har efter många år slutat utvecklas och växa. När hälsan sviker, när tiden inte räcker till eller när du har tappat motivationen och drivkraften. Det är dags att lämna plats den dagen du blir passiv och slutar bidra. Det är dags att lämna plats när du känner att du är färdig men väljer att stanna ett tag till. Det är dags att försvinna när du har lämnat tillräckligt med avtryck och när det helt enkelt är good enough.

Alla dessa scenarier kräver en helhetsbild, reflektion och självinsikt. Det är inte alla som har tillräckligt med självinsikt eller förmågan att se helheten. Ibland ser vi det som vi vill se och vårt ego står i vägen och blockerar. Föreningar behöver därför aktivt förhindra stagnation och främja förnyelse genom att sätta en tidsgräns för hur länge en person kan inneha en förtroendepost. Regeneration och människoflöde kräver med andra ord reglering och avgränsning. För att någon ska kunna ta plats behöver någon annan veta när det är dags att lämna plats.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...