förening för alla

Den nya demokratiskolan

by | Aug 28, 2017

18

Många barn- och ungdomsorganisationer kallar sig demokratiskolor. Andra föreningar också för den delen. Men hur pedagogiska är dessa skolor, egentligen?

Inom Förbundet Vi Unga lyftes denna fråga i projektet Mod att Mäta. Där undersöktes hinder för engagemang kopplat till en rad olika maktordningar. Till exempel hur ens socioekonomiska status kan påverka möjligheten att vara med på ett läger eller hur trappor kan göra att personer rent fysiskt inte tar sig in i föreningslokalen.

Många påpekade att årsmötet var klurigt. Speciellt för unga medlemmar. Detta ringades även in som en större nöt att knäcka. Är det möjligt att hålla årsmöten på nya sätt? Får man göra det?

Några år gick och ett nytt projekt, Bestämma Trots Ålder, fick i uppdrag att ta fram en lösning. Resultatet blev hemsidan www.bestämmatrotsålder.se, fylld med verktyg för roligare och mer rättvisa årsmöten. Där går det även att läsa boken Maxa mötet.

Vilka är lärdomarna från denna process? Istället för att medlemmar ska anpassa sig efter organisationen röstar vi för att organisationen ska anpassa sig efter medlemmarna. Om det går att vara medlem som 6-åring bör årsmötet hållas på ett sätt där 6-åringar har en chans att förstå och påverka. En annan lärdom är att det är handlingarna det hänger på, det räcker inte med fina visioner eller värdegrunder. I den andan bjuds här på förslag till handling.

 

Fem tips för roligare och mer rättvisa årsmöten

  • Använd enkla ord ? till exempel ?pausa? istället för ?ajournera?
  • Håll en mötesutbildning ? förklara vem som gör vad under mötet, vad som bestäms och hur det görs
  • Utgå från att alla inte kan läsa och skriva ? läs till exempel upp möteshandlingar och ha någon utomstående som kan hjälpa till att skriva förslag
  • Minska ner på debatten och satsa istället på samtal ? använd metoder som uppmuntrar alla att formulera sin åsikt
  • Prata om årsmötet året om ? påminn om vilka beslut som togs och koppla ihop dessa med verksamheten

 

Personligen vet jag att det här gör skillnad för många fler. Jag var på mitt första årsmöte som 22-åring och förvirringen var total. Tänk vad mycket engagemang och utveckling det finns potential för, bara vi förnyar oss lite.

Jill Johansson Vennelin

Jill Johansson Vennelin är projektledare för Bestämma Trots Ålder på Förbundet Vi Unga.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...