förening för alla

Den självuppfyllande profetian om hur svårt det är

by | Mar 7, 2014

Här kommer en liten historia som jag hör gång på gång i kontakten med föreningar, i olika versioner.

En lokalföreningen har medlemsmöte. Medlemmarna runt bordet känner varandra väl, de har varit med länge och älskar sin förening. Men det har blivit svårt på sistone. Det är ingen som vill engagera sig nuförtiden och föreningen har svårt att värva nya medlemmar. Det är åtminstone det mantra som upprepas runt bordet.

Tills någon lite försiktigt påpekar att det faktiskt finns ett par nya medlemmar med på mötet. De äldre medlemmarna tittar yrvaket upp. Ja det gör det ju faktiskt! Varmt välkomna! Det är ju bra att någon dyker upp i alla fall. För annars är det väldigt svårt att nå ut, det kommer sällan nya medlemmar till föreningen och vi vet inte riktigt vad vi ska göra faktiskt. Hur ska det gå när vi som är äldre slutar? Vem ska då driva all verksamhet?

Då tar en av de nya medlemmarna till orda. Hon berättar att hon länge velat gå med i föreningen men inte lyckats ta reda på vem hon skulle kontakta eller när och var föreningen höll sina möten. Faktum är att det var ett år sedan hon bestämde sig för att gå med, hon har bara inte riktigt hittat hit förrän nu.

De äldre medlemmarna tystnar och ser på varandra. Den andra nya medlemmen påpekar att hemsidan inte är uppdaterad på flera år och att de inte verkar använda den särskilt mycket för att berätta om verksamheten. De äldre medlemmarna skruvar på sig.

Känner du igen någonting av berättelsen? Kanske från din egen förening?

Det är lätt att mantrat om hur svårt det är att värva nya medlemmar (eller att hitta finansiering, eller att nå ut i media, eller att driva verksamhet, eller att få människor att ställa upp i styrelsen) blir en självuppfyllande profetia. En besvärjelse. En labyrint som det blir svårare och svårare att hitta ut ur.

Självklart måste vi få gnälla ibland. Men hur hittar vi tillbaka till kraften och lusten? Hur kan vi bygga in andra besvärjelser i våra möten, där vi firar våra segrar och brainstormar kring nya möjligheter?

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...