förening för alla

Det viktiga skvallret

by | May 17, 2013

Skvaller fyller en viktig funktion i alla större sociala sammanhang, inte minst i en organisation. Några sätt att se på skvaller beskrivs i Tidningen Chef, som hämtat artikeln från Harvard Business Review (översatt och bearbetad).

Naturligtvis finns det skadligt och elakt skvaller, sådant som sprider privat information och som riskerar att såra någon eller förstöra någons rykte.

Men skvaller kan också vara positivt eller neutralt. Det är en viktig källa till information och dessutom ett sätt för människor att knyta band till varandra, att lära känna varandra och sig själva. Det är dags att vi börjar skilja på skvaller och skvaller.

Hur hanterar ni skvaller i er organisation? Får skvallret ofta en dålig klang och ökar avståndet mellan er? Gränsar det till och med ibland till mobbning? I så fall är det verkligen dags att göra någonting åt saken. Hur kan du bidra till att sätta gränser, att visa vad som är ok i er förening?

Kanske finns det inte tid för skvaller. Det är inte heller så bra. Vi behöver de där stunderna vid kaffebryggaren, i rökrutan eller på bussen. Vi behöver få prata informellt när inte alla hör, vi behöver vara varandras ventiler. Om ni bara träffas ”i helgrupp” eller bara har formella möten missar ni möjligheten till relationsskapande och informationsspridande skvaller i smågrupper.

Det är bland annat därför det är så bra att till exempel servera fika en halvtimme innan mötet börjar. Då kan folk droppa in, ta en kopp kaffe och skvallra lite. Värdefullt skvaller kan också uppstå när några personer i taget bemannar ett bokbord eller står i en valstuga.

Du som är ledare märker kanske att det inte är lika lätt och naturligt att skvallra som tidigare. Det ska inte vara det heller. Som ledare har du en maktposition, vare sig du vill det eller ej. De du leder behöver få skvallra om dig. Utan att du lyssnar.

Vad tänker du om skvaller? Diskutera gärna inlägget på Facebook.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...