förening för alla

Digitala möten

by | Jul 18, 2020

Under coronapandemin har många föreningar behövt genomföra sina styrelsemöten digitalt med hjälp av Google Hangouts Meet, Skype eller Zoom. Det finns både fördelar och nackdelar med digitala möten. En av de främsta fördelarna är att en kan bekvämt sitta hemma och genomföra mötet utan att behöva lämna sitt hem eller åka någonstans. Det förutsätter att personen har tillgång till teknologin och att mötet genomförs på ett ostört och smidigt sätt. Det finns också utmaningar och ett digitalt styrelsemöte kan bli en kaotisk upplevelse för digitalt ovana ledamöter eller ordföranden som styr mötet. Den mest grundläggande förutsättningen för ett lyckat digitalt styrelsemöte är att teknologin fungerar. Alla måste kunna koppla upp sig och höra eller se varandra. Det är bättre att ställa in ett möte om teknologin inte fungerar än att kämpa med att genomföra och slutföra mötet.

En avsaknad av ordningsregler kan också skapa en kaotisk stämning på mötet. Ledamöter som inte begär ordet och pratar samtidigt som en annan pratar bidrar till oordning och röra i det digitala rummet. Därför krävs det att mötesordförande håller samman och styr mötet på ett strukturerat och tydligt sätt. Styrelsen kan också komma överens om specifika ordningsregler vilja följs under mötets gång. Deltagarna kan till exempel räcka upp handen eller skriva sitt namn på talarlistan. Deltagarna kan också komma överens om att viss kommunikation sker via chatten. Det är viktigt att alla som vill komma till tals får möjlighet till det.

De digitala mötena kan många gånger uppfattas som mindre personliga eftersom de saknar den sociala aspekten som finns i de fysiska mötena. Det är helt enkelt inte samma sak att träffas digitalt som att träffas fysiskt. Vi kan inte småprata på samma sätt. Vi kan inte interagera på samma sätt. Det är svårare att läsa av varandra och känna personkemin. Det är heller inte enkelt att uppnå en känsla av gemenskap i ett digitalt möte. Det kan vara svårare att skapa spelregler i det digitala rummet vilka vanligtvis uppstår när människor umgås med varandra. Därför kan missförstånd och samarbetssvårigheter uppstå. Det innebär oftast att det som sägs på mötet får en större betydelse och att extra tydlighet krävs både vad gäller innehållet i diskussionerna men även i beslutsfattandet.

En annan reflektion handlar om demokrati och inkludering. De digitala mötena förutsätter att personen har tillgång till datorn, smartphone och internet. Alla deltagare har inte alltid tillgång till dessa vilket innebär att digitala möten kan indirekt exkludera personer från att delta. Digitala möten förutsätter ytterligare att personen ser och hör eller kan koncentrera sig digitalt. Det är inte alltid självklart att alla deltagare har funktionsförmågan som krävs för att kunna delta i ett digitalt möte. Under coronapandemin har digitala möten varit enda sättet att mötas och många är tacksamma över den möjligheten. Även om det finns nackdelar och utmaningar med digitala möten kan de ändå fungera bra som ett substitut för fysiska möten när det behövs.

Mirella Pejcic

Mirella har studerat mänskliga rättigheter och arbetar inom ideella sektorn. Hon är en av författarna till Demokratimodellen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...

Vad vill du lära dig, och hur?

Jag tror på människors nyfikenhet. Jag tror också på att inte betrakta nyfikenhet så mycket som ett konstant personlighetsdrag utan snarare som en produkt av omständigheter. I min idealvärld är steget till att lära sig saker kort. Alla som är intresserade av att lära...