förening för alla

En agenda med tid för det viktigaste

by | Oct 28, 2014

En av styrelsens viktigaste uppgifter i en förening är att visionera. Är ni på väg åt det håll ni vill vara på väg? Gör ni rätt saker på rätt sätt för att komma närmare era mål?

Det gäller att ta sig tid att lyfta blicken och ta reda på det. Att se på organisationen ur ett fågelperspektiv och fundera över vilka beslut som skulle behöva fattas för att ni verkligen ska kunna göra den skillnad som är organisationens syfte.

Hinner ni med att vara strategiska? Eller hamnar de långsiktiga diskussionerna alltid längst ner på dagordningen och drunknar i alla de vardagsbeslut som behöver fattas och verksamhet som behöver organiseras och administreras?

Vem är det egentligen som sätter dagordningen i er organisation? Vem bestämmer vad ni har tid att prata om?

Det är vanligt att en styrelse eller annan grupp som träffas regelbundet använder ungefär samma dagordning vid varje möte. Kanske har ni ärvt er mötesdagordning från tidigare förtroendevalda.

I organisationer med anställda är det vanligt att kansliet är med och sätter dagordningen för styrelsemöten, även om det är styrelsen som beslutar om dagordningen. Kansliet har koll på det som är aktuellt och påminner kanske om viktiga beslut som behöver fattas, eller ber om vägledning i olika frågor. Dessa punkter fyller lätt en dagordning.

När jag var vice ordförande i svenska sektionen av Amnesty International var detta någonting vi ville förändra. Vi ville vara en strategisk och visionär styrelse på riktigt och ha tid att gå på djupet med viktiga frågor. Därför strukturerade vi om i dagordningen och skapade plats för det. Det krävde en del diskussioner både inom styrelsen och med sekretariatet och en del svåra prioriteringar, men det var det värt. Det gjorde skillnad för oss, inte minst för att det är lättare att kliva in i ledarrollen på riktigt om det också finns utrymme för de stora, viktiga frågorna.

Se till att prioritera upp de strategiska och långsiktiga frågorna. Kanske går det att rensa i dagordningen. Finns det informationspunkter som ni egentligen skulle kunna ta i form av en rapport innan mötet? Finns det enklare beslut som ni kan delegera till en mindre grupp, eller fatta per telefon eller mail?

Fundera på om ni kan hitta ett sätt att lyfta blicken, antingen vid varje möte eller vid vissa möten under året. Tid att fundera över viktiga vägval för organisationen framöver, tid att återknyta till meningen med att ni gör det ni gör och kanske hitta nya och bättre sätt att göra det på. Tid att utvärdera och att drömma.

Den som har tid att vara strategisk och långsiktig har större makt över vart ni är på väg. Det här är också en demokratifråga. Det spelar roll vem som har den reella makten över dagordningen. Den är ett strategiskt ledarskapsverktyg. Det är lätt att glömma det, i det vardagliga arbetet.

Vilka förändringar tänker du verka för, när det gäller att sätta agendan i din organisation?

Den här texten är tidigare publicerad på www.lisamoraeus.se.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...