förening för alla

Fel att fokusera på föreningsteknik

by | May 14, 2014

I år är det val inte bara en utan två gånger. Jag ska vara valdistriksordförande både i maj och i september. Så igår var jag på utbildning hos valnämndens kansli i min kommun. Där fick jag bland annat lära mig om den korrekta avprickningen i röstlängden, hur valsedlarna ska placeras samt om skillnaden mellan vallokal och röstlokal.

För en demokrati är det helt avgörande att valet utförs korrekt. Varje röst räknas och därför gäller det att följa reglerna i minsta detalj. Personligen tycker jag att det är spännande med val och jag kan föra långa samtal om hur valsystem i olika länder ser ut. Nu på sistone visar händelserna i Ukraina med all önskvärd tydlighet hur illa det kan gå. Jag som har jobbat i vallokal några gånger förstår direkt att ett resultat från ett val utan ordentlig röstlängd är helt värdelöst.

Gör mig all denna kunskap till en bättre samhällsmedborgare? Nej, det gör mig till en valnörd.

För att kunna utöva sina rättigheter som röstberättigad är det inte nödvändigt att ha koll på alla de tekniska detaljerna av hur val genomförs. Det finns skäl till att samhällskunskapslärare på gymnasiet lär ut hur EU-kommissionen och EU-parlamentet förhåller sig till varandra men inte hur en budröst bevittnas.

Av någon anledning ser det annorlunda ut på många föreningsutbildningar, särskilt när det är utbildningar för gräsrötter. Där kan det läras ut kunskap om organisationsformer, stadgar och kontrapropositionsvoteringar men inte om ledarskap, konflikthantering eller föreningars roll i samhället. Denna ensidiga fokus på renodlad föreningsteknik kan leda till att föreningar fokuserar mer på att förvalta sig själva än att driva de frågor föreningar egentligen finns till för.

Givetvis går det inte att driva en förening utan att ha koll på grundläggande föreningsteknik. Det är bra att det finns årsmötes- och kongressnördar, de behövs. Men en förening är mycket mer än så.

Ett allmänt val kan vara hur välorganiserat och fuskfritt som helst – om det bara finns en kandidat är det ändå inget demokratiskt val. På samma sätt kan en förening ha årsmöten som genomförs helt i enlighet med stadgarna och ändå stagnera.

Därför behöver civilsamhällets kompetensutveckling fokusera mer på verksamhet och mindre på formalia. Mer samhällskunskap och mindre föreningsteknik helt enkelt.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...