förening för alla

Fredagstips!

by | Jan 30, 2015

Veckan har varit fylld av många olika frågor i flödet.

Frågor som har intresserat mig är bland annat:

Vetenskapsrådets nya rapport Forskning och skola i samverkan som är en kartläggning av forskningsresultatet med relevans för praktisk arbete och där den nyhetsvärdet i veckan var att skolor ska vänta med att sätta betyg i ung ålder och att det till och med kan ha negativ inverkan, särskilt för dem som redan har det tufft. Ser vi till de senaste undersökningarna som gjorts på skolbarns hälsovanor så finns det även där teorier om att ökade psykiska ohälsan , i synnerhet bland flickor i 13 års ålder, kan bero på den tidigare skolreformen med tidigare nationella prov och betyg. Björklund viftar bort betygsrapporten som forskningen som vanligt, inget nyhetsvärde där.

 BzaXjqXCMAApNyi

På tal om betyg så har LSU släppt sin rapport Erkänt engagemang ? Om validering och uppvärdering av ungas organisering som lyfter precis det titeln säger. Rapporten ger en bra överblick av läget idag och lämnar bra frågor för vidare fundering så som ”Dels är det intressant att diskutera dagens syn på kunskap och kompetens. Har det skett en förskjutning från bildning till utbildning? Att kunskap idag behöver vara ?rätt? och till ?nytta?. Sker det en förskjutning från egenvärde till mervärde?”. Detta är någonting vi behöver diskutera mer inom våra organisationer men även med hänsyn till samhällsstrukturen och vad som idag styr och vad som kan styra. Det ska bli spännande att se vad regeringskansliet som har fått uppdraget att föreslå överblickbara system för  validering kommer fram till i sin rapport i slutet på mars. Rapporten Fokus 14 – om ungas fritid och organisering från MUCF kan vara bra att ha med sig i bakhuvudet då validering av ungas ideella engagemang är bit, men vad innebär det för dem unga som till exempel har mindre chans att att vara med i en förening och vilka är dessa personer? Ökar det eller minskar det risken att få jobb för dessa unga ifall ideellt engagemang får en ökad validering och större erkännande?

På tal om MUCF och unga och utsatthet så är den nya rapporten Unga män, våld och maskulinitet ett välbehövligt tillskott och en tillgänglig handbok i arbetet med barn och unga.  När en tänker på våld och förebyggande är det lätt för vissa att se frivilliga i välfärden som en besparingsåtgärd, det gör i alla fall indirekt när resursfördelningen ser ut som den gör. Se till exempel på kvinnojourer eller äldrevården? Jag ser fram emot att läsa den nya boken som Forum, Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan och Kommunalarbetarförbundet beställt och som lyfter denna problematik bland annat- Ideella insatser för och av äldre: En lösning på äldreomsorgens utmaningar?

Någonting annat som jag ser fram emot är att lyssna på nya podden LedarskapsArenan ? en podd om ledarskapsideal !

På tal om ledarskap så är det imorgon sista dagen som du kan Nominera kandidater till Ungt Ledarskap! -”Den 31 januari är sista dagen för att nominera en ung ledare som leder med handlingskraft, mod och omtanke. Tre personer, en från ideell sektor, en från näringsliv och en från offentlig sektor får priset varje år.”

På tal om saker och ting som snart går ut så är söndag sista dagen att ansöka till  Ung med Makt som är i samarbete med IDEELL ARENA och PwC.

Så läs, skriv, grubbla, lyssna, nominera, ansök och tipsa!

Eller ta bara helg och titta på netflix!

 

Farida al-Abani

Folkhälsovetare och tobaksavvänjare som arbetar som projektledare för "Tobaksfri innerstad" på Stockholm stad och som tobaksavvänjare för Sluta-Röka-linjen. Har även enskild firma hon jag erbjuder tobaksavvänjning och föreläsning med fokus på tobak och hälsa. Är även svarare för umo.se för frågor om tobak. På fritiden är Farida aktiv inom nykterhetsrörelsen, tobakspreventionsrörelsen och miljörörelsen genom olika föreningar. Brinner för folkbildning, utveckla sitt och andras ledarskap och har ett hatkärlek till ordet engagemang. Kommer skriva om allt mellan himmel och jord på bloggen med stort fokus på civilsamhällets ansvar och roll. Faridas målgrupp är alla!

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...