förening för alla

Glöm Obamakampanjen!

by | Nov 18, 2013

Valåret börjar närma sig och många partier hämtar inspiration för sin kampanj från USA. Men det är en dålig idé, menar Niklas Hill.

Bild: Jennifer Boyer

Nästa år är det val i Sverige. För ovanlighetens skull vid två olika tillfällen: den 25 maj och den 14 september. Vissa har därför börjat använda begreppet supervalår. Detta tyder på en brist på perspektiv. I Tyskland, där ordet kommer ifrån, är det kommunval någonstans i landet varannan helg. Därför krävs det åtminstone ett förbundsdagsval och val i ett antal större delstater, gärna i kombination med ett EU-parlamentsval, innan det kan bli tal om ett supervalår.

I Sverige är däremot varje valår ett supervalår i och med att kommun- landstings- och riksdagsval alltid hölls samtidigt. Det gör att valrörelsen blir en undantagssituation som varken partierna eller media är vana vid att hantera. Det som skiljer politiska partier från andra organisationer i det civila samhället är just att de ställer upp i allmänna val. Ändå menar partierna i Sverige att de behöver omorganiserar sig inför varje valrörelse.

Den här gången är förebilden för många Obamakampanjen. Förvånansvärt nog har Obamakampanjen varit nytt och spännande i mer än fem år nu. Jag hade ju trott att Obamahajpen hade nått sin kulmen i december 2010 och att partistrategerna skulle vara lite mer kritiska. Men icke. Flera partier bygger just nu upp kampanjorganisationer som inspireras av Obamakampanjen. Detta är en dålig idé. Av flera skäl.

Sverige är inte USA. På andra sidan Atlanten finns inga folkrörelsepartier, utan kandidaterna till olika ämbeten bygger själv upp en kampanjorganisation från grunden och försöker få så många volontärer som möjligt att engagera sig i kampanjen. Det är alltså inte frågan om att engagera partimedlemmar eftersom medlemskap i stort sett inte spelar någon roll längre i det amerikanska civilsamhället. I Sverige har de politiska partierna däremot förgreningar in i minsta lilla samhälle. En och annan av de lokala organisationerna må vara en zombieförening, men då är det bättre att lägga ner dem och skapa hållbara och demokratiska strukturer. Att istället bygga upp en parallell volontärorganisation leder till dubbelarbete, konflikter och mindre genomslag i valrörelsen.

Inte minst kommer ju kampanjorganisationerna att rivas ner direkt efter valdagen. Nästa valrörelse blir ju först 2018. Vad är alltså tanken att alla dessa volontärer ska göra efter valet? När de inte har kommit i kontakt med de ordinarie partistrukturerna kommer det inte falla sig naturligt för dem att bli aktiv i själva partiet.

The Onion har gjort en satirfilm om detta redan 2008:

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...