förening för alla

Hej okända sökmotorsanvändare!

by | Jan 17, 2014

Hej okända sökmotorsanvändare!

Jag vet inte vem du är och har ganska små förhoppningar att du någonsin kommer att läsa den här texten. Men du har gjort mig nyfiken. Vad fick dig att googla efter ?Varför vill inte svenska ungdomar sätta granplantor??

Du vet, vi har analysverktyg som gör att vi kan se vilka sökord bloggbesökarna har slagit in när de hamnar här på Förening för alla. Den listan är en väldigt intressant läsning, jag hittar både väntade och oväntade sökfraser på den. Just din sökning, kära okända internetanvändare, väcker en del tankar i mig.

Först och främst: är det verkligen så att ungdomar inte vill sätta granplantor? Jag kan inte påstå att jag har stenkoll på just granskogsplantering, men rent allmänt är det ju en myt att ungdomar inte skulle vilja engagera sig. Så det kanske handlar om att hitta ett nytt sätt att engagera ungdomar i granskogar?

En annan fråga som ploppar upp är varför du tycker det viktigt att ungdomar ska sätta granskog. Handlar det om själva skogen? I så fall spelar det ju ingen roll hur gamla de som sätter plantorna är. Eller vill du att unga människor ska uppleva hur det är att arbeta i skogen?

Det är en bra målsättning tycker jag. Själv åkte jag till skogen för att jobba där i två veckor med hela min klass när jag gick på högstadiet, det var en spännande erfarenhet. I det sammanhanget kan jag även tipsa om barnboken Anna kör skogsmaskin som våra kompisar på Add Gender har gjort. Vad jag i så fall inte förstår är dock varför det i så fall är så viktigt för dig att sätta just granplantor. Det går väl lika bra att plantera lövträd?

Okända bloggbesökare, min vän, du har väckt många frågor och jag kommer antagligen aldrig får något svar. Min sista fråga går dock inte till dig utan till programmerarna av sökmotorn du använder:

Varför hamnar någon som söker efter granplantor på den här bloggen?

Med vänliga hälsningar
Niklas Hill

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...