förening för alla

Niklas Hill: Lägg ner alla zombieföreningar!

by | Apr 12, 2013

Det finns alldeles för många föreningar utan verksamhet, zombieföreningar. Niklas Hill vill lägga ner dem och kanalisera engagemanget till någonting meningsfullt.

I mitt arbete på Trinambai ser jag dagligen vilka fantastiska insatser som görs i det civila samhället. Jag ser hur eldsjälar åstadkommer stordåd med små resurser. Jag ser hur engagemang kan vara smittsam. Tyvärr ser jag alltför ofta även raka motsatsen.

Det finns en hel del föreningar som är mer eller mindre döda men som hålls vid liv genom konstgjord andning. Det kanske finns bidrag att kvittera ut genom att ha en förening, även om den inte har verksamhet. Eller också finns det en föreställning om att det skulle vara ett misslyckande att lägga ner.

Jag brukar kalla dessa odöda föreningar för zombieföreningar.

En zombieförening kan ha tappat bort sitt syfte någonstans på vägen. Den kanske har missat utvecklingar i samhället och fortsätter kämpa en kamp som har vunnits för länge sedan. Eller också har den aldrig haft ett vettigt syfte överhuvudtaget.

Istället för att påverka samhället är zombieföreningen upptagen med att förvalta sig själv. Möten handlar om formalia. Ingen får engagera sig utan ett förtroendeuppdrag. Allting ska göras på exakt samma sätt som det alltid har gjorts.

Karakteristiskt för zombieföreningar är ett evigt klagande över att ingen vill engagera sig. Allra helst klagas det på ungdomar som inte vill engagera sig överhuvudtaget. Att all relevant forskning visar på raka motsatsen tas det ingen hänsyn till. Zombieföreningens styrelse kan nämligen redan allt om föreningsfrågor och behöver därför inte lyssna på idéer utifrån.

Även i annars mycket välfungerande organisationer kan det finnas zombieföreningar på lokal nivå. Det finns förbund som gör ett fantastiskt arbete centralt och som attraherar många nya medlemmar. Men när dessa nya medlemmar sedan vill engagera och hamnar i en zombielokalförening, så skräms de bort direkt.

Det finns vissa som menar att all föreningsengagemang är bra. Att även ett engagemang i en zombieförening är en demokratiskola. Jag håller absolut med om att föreningslivet är en fantastisk demokratiskola. Jag har själv tillbringat hela nätter med att diskutera en ny politisk plattform. Jag har åkt långa vägar till stämmor med ändlösa diskussioner om ganska oviktiga ändringar i stadgarna. Det är klart att jag har lärt mig en massa på det: tålamod, lösa konflikter, hantera rättshaverister… Men ingen av de föreningar som jag har varit aktiv i har fastnat i att förvalta sig själv. Det har alltid funnits ett syfte som varit större en organisationen.

Om en zombieförening är en demokratiskola ? vad är det som står på läroplanen då? Att engagemang är meningslöst. Att ingenting kommer att förändras. Att demokrati går ut på maktspel om oviktiga poster. Skulle du vilja ha en folkvald församling där majoriteten av ledamöterna har fått sin demokratiskolning i zombieföreningar?

Tänk dig en person som inte har varit i kontakt med föreningslivet tidigare. Vad tror du kommer att hända om hen börjar engagera sig i en zombieförening? I bästa fall blir hen uttråkad och letar efter något annat att engagera sig i. I värsta fall drar hen alla föreningar över en kam och kommer att avfärda all form av ideellt engagemang som slöseri med tid.

Jag är fullt medveten om att folk som är aktiva i zombieföreningar lever i tron av att göra nytta. Och kanske är även en illusion av mening bättre än insikten av total meningslöshet.

Men tänk om all tid, engagemang och passion som slösas bort på formalia i zombieföreningar istället kunde kanaliserats till att förändra samhället. Det är så mycket som behöver göras…

Jag skulle inte jobba heltid med föreningsutveckling om jag inte hade varit övertygad om att ideella föreningar behövs. Det är inte föreningen som organisationsform det är fel på. Tvärtom är den demokratiska och medlemsstyrda föreningen fortfarande ett utmärkt verktyg för samhällsförening. Jag tror inte på ett civilsamhälle som är så professionaliserat att medlemmarna lämnas maktlösa. För det är just då det uppstår zombieföreningar på lokal nivå.

Den ideella föreningen är en välbeprövad organisationsform som definitivt har en framtid. Men den får aldrig bli ett självändamål. Därför säger jag: Lägg ner alla zombieföreningar!

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...