förening för alla

Leda som du lär

by | Apr 5, 2013

Häromdagen hade jag ett samtal med en vän om vikten av att leva som man lär, som ledare i en ideell organisation. Samtalet handlade om ledarskap inom Svenska kyrkan, men hade nog kunnat gälla vilken organisation som helst, som har ambitionen att förändra världen.

Hur skulle det se ut inom organisationer om ledarna på allvar lät organisationens vision och ändamål prägla deras ledarskap?

Ibland upplever jag att ledarskapet inom organisationer kommer lite på undantag. Det är som om de storslagna visionerna om en bättre värld, om mänskliga rättigheter, likabehandling, fred och frihet bara gäller utanför organisationen och inte har någonting att göra med den egna verksamheten.

Naturligtvis är det inte medvetet, det är bara så att ambitionen på något sätt har halkat efter när det gäller att självkritiskt och modigt granska sig själv. Det är ju inte så konstigt, tvärtom. Det är mycket lättare att kräva frihet för andra än att låta frihet som ledord genomsyra sin egen praktik, varje dag.

Det kräver mod att vara den förändring du vill se, även på hemmaplan. Dessutom kräver det en ärlig och aktiv diskussion om ledarskap, engagemang, motivation och samhörighet.

På vilket sätt spelar det roll för ledarna inom Svenska kyrkan att de går i Jesus fotspår? På vilket sätt präglar synen på mänskliga rättigheter ledarna inom Amnesty International och Röda Korset?

Jag hoppas att det spelar roll och att de flesta ledarna i ideella organisationer, med ambition att vara en stark röst för en bättre värld, då och då tänker igenom sitt ledaruppdrag med det som perspektiv.

Vad behöver du göra som ledare för att verkligen leva som du lär?

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]