förening för alla

Medlemsmodellens andra upplaga

by | Feb 6, 2013

Medlemsmodellen Book Trinambai Sweden Niklas Hill Angeli Sjöström Hedberg

Redan när jag började engagera mig i civilsamhället som tonåring fanns det en fråga som alltid återkom: Hur ska vi bli bättre på att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar? Det är en fråga som alla föreningar jag någonsin varit aktiv i brottades med. Så det hade varit logiskt om det hade funnits en hel del handböcker om det. Men det fanns det inte. Åtminstone inga aktuella och inga som tog ett helhetsgrepp.

Så efter att jag hade jobbat med medlemsstrategier ett tag och hjälpt en del organisationer att bli bättre på det kändes det rätt att systematisera metodiken och skriva en bok om det. Branschkollegan Angeli Sjöström var inne på samma spår, så vi bestämde oss för att göra det tillsammans.

Även om vi visste att en sådan bok skulle behövas var det lite läskigt att satsa så mycket tid och pengar på projektet. Vi fick inga bidrag och kunde inte veta om investeringen någonsin skulle räkna sig. Men redan innan vi var klara med vår lanseringsturné fick vi beställa fler böcker från tryckeriet. Medlemsmodellen blev populär direkt och är det fortfarande nu efter två år. I nuläget är det över 5000 ex som är sålda. Boken kom även ut som talbok och i punktskrift, förra året lanserade vi översättningar till engelska och norska. Just nu undersöker vi möjligheterna att ge ut Medlemsmodellen på ännu fler språk.

Vår ambition har hela tiden varit att skriva en bok som är relevant för så många som möjligt. Den skulle fungera för stora och för små organisationer, för förtroendevalda och tjänstemän, för förbundsstyrelsen och för lokalföreningen. Inte minst riktar den till alla ideella föreningar som har medlemmar, alldeles oavsett vilken verksamhet organisationen bedriver.

Jag vill både kunna leva på mitt arbete och göra skillnad. Därför är det glädjande att se i vilken utsträckning metodiken används. Vi vet av våra utvärderingar och direkta kontakter med organisationer att Medlemsmodellen hjälper dem att nå ut bredare. Så den stora spridningen av Medlemsmodellen stärker civilsamhället på ett väldigt konkret sätt.

Nu har det gått nästan två år sedan vi lanserade Medlemsmodellen och vi har kunnat samla erfarenhet i att använda den i två år. Därför lanserar vi idag en andra upplaga. Den har vi utökad med några helt nya avsnitt, tre nya intervjuer och ett antal uppdateringar. Boken har även kompletterats med ett finlandssvenskt, ett norskt och ett transatlantiskt perspektiv. Sammanlagt är det 20 sidor mer än i första upplagan.

Beställ den nya versionen av Medlemsmodellen här.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]