förening för alla

Ny skrift: Organisationer för alla

by | Aug 14, 2013

När jag i januari blev tillfrågad om jag ville sammanställa senaste delen i Jordens Vänners arbete med jämlikhet och inkludering, så sa jag naturligtvis ja. I efterhand kan jag konstatera att det har varit en fantastisk resa och att jag har lärt mig precis lika mycket som jag hoppades på.

Under arbetets gång har vi bl.a. hållit workshops om engagemang, fört samtal med personer i civila samhället, gjort enkäter, läst och i allmänhet tagit del av det fantastiska arbete med inkludering som pågår i Sveriges föreningsliv. Det vi lärt oss har nu blivit en skrift som vi döpt till Organisationer för alla. Det är en introduktions- och inspirationsskrift för organisationer som vill jobba mer med jämlikhet och inkludering.

Ett av skälen till att jag gärna ville jobba med detta är att frågor om hur civila samhället kan bli mer inkluderande är viktiga. Både för individer och för organisationer. En aspekt som är lätt att komma att tänka på är att exkludering gör att organisationer förlorar potentiella medlemmar. Den som inte känner sig välkommen väljer förmodligen att engagera sig någonannanstans. Men det här handlar inte bara om medlemsantal.

Om det finns normer som dikterar hur en medlem ska vara för att ses som ?normal? och accepterad, så kommer det inte bara att utestänga en eller två olika typer av människor. Det kommer att exkludera alla som av någon anledning inte passar in i normerna. Då faller det sig naturligt att organisationen till slut mest består av folk som i någon mening är lika. Detta blir inte bara mindre kul, det är också skadligt för verksamheten. Att vara olika är en styrka. Med fler olika erfarenheter och infallsvinklar i gruppen kan vi komma på nya idéer, lära oss av varandra och bredda organisationens perspektiv.

De allra flesta organisationer tror på jämlikhet och demokrati. Jämlikhet och en inkluderande atmosfär är något som de flesta organisationer vill uppnå, men som kan vara svårt att få grepp om. Det sägs ofta i olika sammanhang att ?alla är välkomna?, men hur gör man för att det verkligen ska bli så? En sak vi kommit fram till är att det inte kommer av sig självt. Tyvärr är det snarare så att normer och fördomar bildas automatiskt och kommer att stanna kvar om man inte arbetar aktivt med att ifrågasätta dem.

En annan sak vi kom fram till var att exkludering behöver hanteras på organisationsnivå. Just eftersom normerna inte exkluderar bara en grupp är det bästa att rikta in sig på att skapa nya normer. Att sätta in specialåtgärder för att locka in specifika grupper i de strukturer som redan finns angriper inte själva problemet. Normerna är ju fortfarande desamma.

Det finns en mängd praktiska tips, metoder och material därute som kan hjälpa en att komma igång med sitt inkluderingsarbete. Vi samlar några av dem i Organisationer för alla, som finns tillgänglig på Jordens vänners hemsida. Lämna gärna en kommentar och diskutera inkludering med oss! Ju fler perspektiv, desto bättre blir det ju.

Anna Henriksson

Anna Henriksson har författat Jordens Vänners inspirationsskrift Organisationer för alla. Anna har läst globala studier vid Göteborgs universitet och brinner för rättvisa och hållbar utveckling.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]