förening för alla

Så organiserar du en bra föreningsmässa

by | Nov 27, 2015

Här får du sex tips på hur du kan arrangera en bra föreningsmässa.

 

Fundera på målgrupp

Det finns i stort sett två olika sorts föreningsmässor. Antingen är det en mässa där föreningarna själva kan presentera sig för att att rekrytera nya medlemmar. Eller så är det mässa som riktar sig till föreningsaktiva där fokus ligger på föreningsutveckling.

Mässor där föreningar får presentera sig finns exempelvis på de flesta universitet i början av läsåret. Även många kommuner arrangerar föreningsdagar där lokala föreningar kan visa upp sig. Den andra varianten är tyvärr mycket mer sällan, trots att många föreningar har ett stort behov av att tänka i nya banor. Ledardagen i Malmö är ett lyckat exempel på hur en sådan mässa kan se ut.

De här två olika uppläggen går inte riktigt att kombinera, så det gäller att bestämma sig och vara tydligt med vem som är målgruppen.

 

Lokalerna

Föreningsmässor hålls ofta inte i lokaler som är byggda för mässor utan i exempelvis en foajé, en matsal eller en idrottshall. Det i sig behöver inte vara ett problem, men då gäller det att tänka ett extravarv för att mässan ska bli en bra upplevelse för både utställarna och besökare. Inte minst får du tänka på tillgängligheten.

De flesta små föreningar har ingen monterutrustning utan vill gärna ha ett bord att presentera sina saker på. Ge de ståbord, inte ett bord de kan sitta bakom. Det värsta du kan göra är att möblera en lång rad bord som bildar en barriär mellan utställare och besökare. Läs gärna mitt tidigare blogginlägg om det här.

Ska du ha ett scenprogram eller musik? Det kan vara trevligt, men det ska i så fall vara i en annan lokal än montrarna. Annars blir det lätt för hög volym för att folk ska kunna prata med varandra och då faller hela poängen med att ha en mässa.

Överhuvudtaget blir akustiken ofta bortglömt. Om det är för hög bullernivå kan det bli rätt påfrestande för både besökare och utställare.

 

Hjälp utställarna att förbereda sig

Monterarbete är en helt underskattad kompetens, inte bara i föreningslivet. Samtidigt är det egentligen inte så svårt.

Hjälp gärna utställarna att höja sin kompetens genom att bjuda på en workshop i förväg. Det kan också vara en bra idé att ge varje utställare ett ex av Lilla monterboken i god tid innan.

 

Ta hand om utställarna

En mässa görs av utställarna, så det gäller att ta hand om dem. Det allra viktigaste är att ge bra information i god tid i förväg. För din egen skull gäller det också att vara tydligt med vad utställarna kan få hjälp med och vad de behöver fixa själva.

Det finns många olika sätt att visa utställarna sin uppskattning. En ganska enkel sak är exempelvis att bjuda på en macka. Glöm i så fall inte att fråga om allergier och andra matbehov.

Om det är en större tillställning kan det även finnas en poäng att ett eget område för utställarna. Eller i alla fall att ha en egen toalett för utställarna så att de inte behöver stå i kö istället för att vara vid sin monter.

Ljudmiljön har jag nämnt tidigare, men det tål att upprepas: att stå i en bullrig miljö i flera timmar är rätt påfrestande, så det ska du inte utsätta utställarna för.

Våga att ställa krav! Om du har sagt att utställarna ska har ställt sin monter i ordning innan besökarna släpps in kan du förvänta dig att de faktiskt gör det. Oavsett om du tar betalt av utställarna eller inte kan det vara en bra idé med en extraavgift för utställare som inte dyker upp.

 

Locka besökare

Det här skulle jag kunna skriva om hur mycket som helst, men jag ska fatta mig kort. Det viktigaste är att försöka tänka nytt och använda spridningskanaler som gör att du når andra människor än de som brukar komma på sådana evenemang. Använd utställarna som ambassadörer, men lita inte på att de gör jobbet åt dig.

 

Utvärdera

Det finns en massa utvärderingsmetoder och du får välja den som är lämpligast. Det viktigaste är att ni gör en utvärdering överhuvudtaget, annars kan ni inte förbättra er. Be både utställare och besökare om förbättringsförslag.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...