förening för alla

Sex engagerar

by | Mar 18, 2014

Sedan tre veckor tillbaka sitter jag i styrelsen för RFSU Stockholm. Jag har haft ganska många styrelseuppdrag tidigare, men inte sedan jag startade Trinambai. Jag jobbar redan heltid med föreningsutveckling och då kändes det lite väl mycket att göra samma sak på min fritid. Men när sedan valberedningen headhuntade mig kunde jag bara inte låta bli. Det kändes som ett alldeles för roligt uppdrag. Så nu igår jag i en strategisk styrelse som bland annat har ansvar för ett kansli med tio anställda.

RFSU är inne i en spännande process där vi ska satsa stenhård på att växa och utvecklas från en expertorganisation till en folkrörelse. Förutsättningarna är goda, för organisationen har ett starkt varumärke och goda resurser. Utmaningen är att många tror att RFSU är en myndighet eller ett företag.

Nu i helgen hade vi en bondinghelg, ett styrelseinternat där även kansliet deltog under första dagen. I ett av passen hade vi en extern processledare som hjälpte oss att utveckla arbetsprocesser och prata igenom konflikthantering. Det var ett intressant perspektivbyte att bli processlett, för både jag och en andra i styrelsen brukar hålla den sortens styrelsehandledningar i andra sammanhang. Så den kompetens fanns helt klart i gruppen. Att ta in någon extern tillförde ändå något extra, i många situationer är det bra att ha en utomstående som kan leda samtalet. Inte minst är det bra att att starta den sortens utvecklingsprocess när styrelsen precis är nyvald.

Jag ser fram emot det kommande år av styrelsearbete och det kan hända att det blir ett och annat inlägg om sexualpolitiskt engagemang här på Förening för alla. Sex engagerar.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...