förening för alla

Vad vet allmänheten om ideell sektor?

by | Jan 13, 2014

De senaste veckorna har jag skrivit två inlägg om ideell sektor på min blogg som har fått relativ stor spridning. De har delats flitigt på Facebook och Twitter och i förra veckan citerades min blogg av Svenska Dagbladet.

Svenska Dagbladet sid 4 2014-01-04

Svenska Dagbladet sid 4 2014-01-04

Även Svensk Chefsförening (som är föreningen för chefer inom Akademikerförbundet SSR) uppmärksammade bloggen och bad att få publicera inlägget på sin gästblogg om ledarskap.

Det var lite oväntat faktiskt. Inläggen är ganska långa, ämnet är ganska smalt (trodde jag) och jag har inte gjort något för att min blogg ska synas högt i sökmotorer eller så (det står på att-göra-listan). Dessutom hade jag inte tänkt blogga, jag hade tänkt vara julledig. Jag kunde bara inte låta bli att formulera tankarna, eftersom jag retade mig på en debatt där få verkade ha tänkt igenom sina argument eller ha tillräckligt med fakta.

Det första inlägget handlade om chefslöner inom ideella organisationer. Det andra handlade om vad en ideell organisation egentligen är och att det finns anställda inom ideell sektor.

För de flesta som läser den här bloggen är detta självklarheter. Organisationer som Amnesty International och Röda Korset styrs av sina medlemmar, chefens lönenivå är ett strategiskt beslut och del av en budget som har som syfte att organisationen ska nå sin vision, organisationer med 90-konto är kontrollerade så att minst 75% av intäkterna går till ändamålet och att en organisation är ideell betyder inte att den inte har några anställda.

Uppenbarligen är det inte lika självklart för alla. Det gör att jag har funderat på några frågor på sista tiden:

  • Hur hög är egentligen kunskapen om ideell verksamhet bland gemene man i Sverige?
  • Om det finns stora kunskapsluckor, vad är i så fall riskerna med det?
  • Vilken möjlighet har organisationerna att på ett tydligare sätt informera allmänheten om själva grunderna för sitt arbete?
  • Finns det andra aktörer som skulle kunna ta ett större ansvar här?

Ser fram emot att fortsätta de här diskussionerna framöver.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...