förening för alla

Välgörenhet – ett problematiskt ord

by | Jun 4, 2013

Vissa ord kan vecka helt olika associationer hos olika personer. Det kan leda till missförstånd och konflikter. Ett sådant ord är välgörenhet. Många ser det som någonting väldigt positivt, det handlar ju ändå om att hjälpa människor. Vi som jobbar professionellt med att utveckla den ideella sektorn rycker dock för det mesta till när det pratas om välgörenhet eftersom ordet ger uttryck för en problematisk människosyn. Men kan det verkligen vara fel att vilja hjälpa?

Att ägna sig åt välgörenhet är att utöva makt. Det är inget jämlikt förhållande mellan den som ger och den som tar. Välgöraren kan dra tillbaka sitt stöd när som helst. Välgörenhetsmottagaren förväntas vara tacksam. Det är inte mottagarens behov som styr utan välgörarens goda vilja.

En annan kritik mot välgörenhet är att den bara gör punktinsatser och är blind för strukturer. Det är mer hållbart att kämpa för ett fungerande välfärdssamhälle än att dela ut mat till behövande. Även om sistnämnda kan behövas som en akut åtgärd. Men att bara dela ut mat utan att analysera och ifrågasätta orsaken till fattigdomen gör de fattiga en riktig björntjänst. De organisationer i det civila samhället som ägnar sig åt påverkansarbete är även av den anledningen kritiska mot begreppet. Att etikettera deras arbete som välgörenhet är att avpolitisera och förminska det.

I det allmänna språkbruket kan välgörenhet dock fortfarande användas som en synonym till att göra gott. Posten ger ut välgörenhetsfrimärken och formuleringar som ?överskottet går till välgörenhet? används flitigt. Men då menas ofta ideella organisationer som inte alls sysslar med välgörenhet utan som förändrar världen på riktigt. Att begreppet fortfarande används utanför den ideella sektorn kan bero på att civilsamhällets idédebatt sällan förekommer i mainstreammedia. Men det är också märkligt att stora aktörer som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och Postkodlotteriet envisas att fortsätta använda begreppet.

Vissa har det engelska ordet charity i bakhuvudet och menar att välgörenhet är ett bra begrepp av det skälet. Då ska man dock veta att charity inte bara betyder välgörenhet, utan också är en synonym för ideella organisationer. A charity är alltså en ideell förening, nästan oavsett inriktning. A advocacy charity är således en påverkansorganistaion, även om välgörenhet och påverkan är helt olika saker på svenska. Bortsett från det är det tveksamt att gå omvägen via engelskan för att argumentera för användningen av ett visst ord på svenska.

Välgörenhet står i motsättning till den allmänna välfärden där alla blir hjälpta utifrån sina behov. I ett fungerande välfärdssamhälle behövs ingen välgörenhet. Däremot behövs det ett starkt civilsamhälle som kan slå vakt om välfärden.

Jag vill leva i ett solidariskt samhälle, inte ett samhälle där människor i nöd är hänvisade till välgörenhet.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...