förening för alla

Varför göra en stor grej av åldern?

by | May 15, 2015

Häromdagen var jag på mingel hos en organisation Trinambai samarbetar med. Det var en bra tillställning, jag lärde mig nya saker och knöt nya kontakter. En gång blev jag dock konfunderat. Det var när jag hälsade på en pensionär från en lokalförening inom organisationen. ?Du kommer förstås från ungdomsorganisationen.? sa hen med stor stor självklarhet

Det finns två förklaringsmodeller här. Antingen trodde hen att jag är så där tio år yngre än vad jag är. Eller så menar hen att det är helt rimligt att 32-åringar är kvar i ungdomsförbundet. Jag misstänker att det rörde sig om sistnämnda och det är ett problem.

Många organisationer upplever det som en stor utmaning att engagera yngre (eller ja, personer som inte är pensionärer än) i sin verksamhet, särskilt på lokal nivå. Det finns också en del befolkningsstudier som visar att det ideella engagemanget går ner mellan 30 och 50. En förklaring är att personer i den åldern är upptagna med att bilda familj. Så kan det förstås vara. Men jag menar att det på sin höjd är en del av förklaringen.

Det är nog organisationernas egna strukturer som ställer till det. Många som vill engagera sig i en rörelse hamnar i en situation där de är för gamla för ungdomsförbundet men inte känner sig välkomna till vuxenförbundet. Och då tror jag inte att det är åldersskillnaden i sig som är problemet utan snarare att personer i yrkesverksam ålder kan mötas av rätt så konstiga attityder när de försöker engagera sig i en pensionärsdominerad lokalförening. Vilket är synd, för det behövs mer generationsövergripande mötesplatser i samhället.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...