förening för alla

Vem har råd att mingla i Almedalen?

by | Jun 23, 2014

På söndag är det dags igen: Almedalsveckan i Visby drar igång. I år är den större än någonsin. Som vanligt. De flesta programpunkter arrangeras av ideella sektorn, även om mediebilden kan vara en annan.

För mig är det fjärde gången i Almedalen, så jag har en packlista att utgå ifrån. Jag är där för att nätverka och det är mest utifrån detta jag väljer ut vad jag ska gå på. Som varje år kommer jag därför att genomlida ett antal misslyckade seminarier och irriterar mig på arrangörer som inte ens har ambitionen att få till någonting bra för deltagarna. Inte minst kommer jag nog bli uttråkad av paneler där alla håller med varandra. Ändå ser jag väldigt mycket fram emot att åka till Visby.

Precis som på de allra flesta konferenser är inte det officiella programmet det som är intressant i Almedalen. Det är de oväntade mötena på kullerstensgatorna, på gräsmattorna och i kaffekön som är det intressanta. Det är där nya kontakter knyts, skvaller utbyts och nya idéer kläcks. Allt detta i en miljö där en inte kan gå en meter utan att få ett flygblad eller någon gratispryl.

Almedalsveckan är unik, även om bland annat Danmark och Norge har börjat med liknande tillställningar. Tyvärr finns det en risk att den så småningom kommer faller på sin egen framgång. Ju större Almedalen blir, desto svårare och dyrare blir det att hitta boende och evenemangslokaler. Så det blir nästintill omöjligt för gräsrotsaktivister att delta. Det är en politisk elit som minglar i Visbys gränder. För oss som har råd kommer det fortfarande att bli roligt och givande att åka till Almedalen. Men att politikveckan blir alltmer exkluderande kastar sin skugga över denna demokratifestival.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]