förening för alla

Vi vill bli inspirerade

by | Dec 5, 2014

Ett av mina starkaste minnen när det gäller engagemang och frivilligt arbete kommer från ett studiebesök till Nederländerna. Året var 2013.

Fyra dagar fyllt med information, erfarenhetsutbyten och gemensamma aktiviteter på fritiden. Det visade sig vara en aha-upplevelse för många som deltog i besöket, inklusive holländarna. Fullastad med inspiration, nya kontakter och kunskap kom gruppen tillbaka till Sverige och hemkommunen, och där väntade vardagslunken.

Vi fick lära oss och uppleva på plats att ideellt arbete är en integrerad och naturlig del i det holländska samhället, inte minst inom organisationer som anordnar välfärdstjänster. Engagerade volontärer vart vi än kom!

Grutterswinkel

Ett av de roligaste exempel var när några i gruppen ville ha en återhämtningsstund, d.v.s. vi ville shoppa lite. Köpsugna som vi var hamnade vi i en gammeldags livsmedelsbutik. Där fanns ett fik som såg ut som ett vardagsrum på 50-talet. Butiken visade sig även fungera som ett museum som drevs av en förening med 35 aktiva volontärer. Kvinnan, 78 år, som serverade varm choklad med vispad grädde jobbade som volontär sedan 15 år tillbaka, en eftermiddag i veckan. Hon hade minsann en del att berätta!

Ideellt arbete i Nederländerna är mer reglerad, formaliserad och byråkratiskt uppbyggt än i Sverige. Ibland undrade vi var gränsen gick mellan ideellt arbete och arbetsmarknadsinsats när volontärarbete utfördes som ?motprestation? eller sysselsättning. Då fallerar enligt mig en viktig princip, nämligen själva frivilligheten.  I Holland är det dessutom inte helt ovanligt att volontärer får betalt, det finns ett maxbelopp per månad och år som är skattebefriad.

Man ställer krav på blivande volontärer. Många uppdrag som utförs av ideella krafter kräver att kunna ta ansvar och inte sällan kompetens och kunskap inom vissa yrkesområden. Vi träffade 55-plussare och pensionärer, oftast kvinnor, som utför volontärarbete inom allt mellan himmel och jord. Anledningen är delvis att många kvinnor pensionerar sig tidigare, att de arbetar mer deltid och att skattesystemet gynnar kvinnor att gå i pension i samband med den äldre makens pensionering. Man vill ha någonting meningsfullt att göra med sin tid, vara aktiv, känna sig behövd och vara med i den sociala gemenskapen.

I Nederländerna pågår en process där staten lämnar över huvudansvaret för välfärden till kommunerna. Dessutom får kommunerna mindre betalt för att utföra arbetet. För att kunna klara denna uppgift krävs nya sätt att samverka och samarbeta. Holländarna är ett kreativt folk men i dagsläget börjar även den ideella sektorn ifrågasätta hur pass mycket ansvar man kan och vill ta för att behålla och/ eller utveckla välfärden i landet.

Nästa vecka kommer ett studiebesök från Holland till Nacka kommun. ( femte besöket?) Mina landsmän vill veta allt om kundval, kommunens organisation och hur kommunen klarar av att skapa ett välfärdssamhälle utifrån våra förutsättningar.

De vill bli inspirerade!

 

Ps. Läs senaste Volontärtidningen. Ds.

Nannette Büsgen

Nannette Büsgen är koordinator för verksamheten Volontär i Nacka. Hon har bland annat startat en lokalt förankrad volontärförmedling www.volontar.nacka.se och hon ger ut en volontärtidning som görs med hjälp av volontärer. I arbetet som koordinator ingår många kontakter med representanter från alla samhällsaktörer. Ledord: bygga relationer, skapa nätverk, hitta synergieffekter och bevaka omvärlden. Som privatperson är hon engagerad i ett flertal föreningar.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...