förening för alla

Vilken skillnad ska ni göra som styrelse i år?

by | Feb 13, 2015

Medan jag pluggade på Malmö högskola var jag med och startade en Amnestygrupp. Vi fick ett fall att arbeta med, det var åtta män som fängslats i samband med studentrevolterna på åttiotalet och satt fängslade i Burma. Jag hade varit på gränsen mellan Thailand och Burma bara något år tidigare och träffat flyktingar från Burma som berättade om regimens övergrepp, så för mig var det helt rätt land att fördjupa mig i.

Vi blev en av de mest utåtriktade av Amnestygrupperna i Malmö och ordnade en mängd olika arrangemang för att synliggöra situationen i Burma och situationen för ”våra” fångar. Vi bjöd förbipasserande på tårta i Slottsparken för att fira Aung San Suu Kyis födelsedag och arrangerade en konferens tillsammans med flera andra organisationer dit vi bjöd in exilburmeser och experter. Vi lärde oss massor om projektledning, polistillstånd, sponsring, mänskliga rättigheter och organisering.

Efter ett tag blev jag tillfrågad om jag kunde tänka mig att ställa upp som ordförande för Malmögruppernas styrelse. Malmögrupperna var den lokala samarbetsorganisationen för Amnestygrupper i Malmö. Styrelsen planerade det gemensamma arbetet, var ansvarig för lokalen och ordnade regelbundna medlemsmöten för alla Amnestymedlemmar. Jag tackade ja. Det var mitt första ordförandeuppdrag.

Jag tycker att vi gjorde ett bra jobb tillsammans i styrelsen. Vi förvaltade och genomförde de beslut som redan fattats och vi blickade framåt och vågade vara visionära. Jag blev väl emottagen som ordförande, trots att jag inte suttit i styrelsen tidigare och dessutom var rätt så ung jämfört med de andra styrelseledamöterna.

I efterhand hade jag önskat att jag hade haft en mentor utanför styrelsen, eller kanske fått gå en ledarskapsutbildning där jag fått träffa ordförande för andra organisationer. Det är något jag varmt kan rekommendera den som är ny i sin roll som ordförande. Jag hade inte så stora möjligheter att prägla styrelsearbetet, jag hade ingen klar bild av vad jag ville förändra som ledare. Jag hade helt enkelt för lite erfarenhet och för begränsade perspektiv för det.

Jag blir glad när jag hör att min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation ger nya perspektiv och öppnar upp ögonen för nya sätt att tänka kring sitt ledarskap.

Just nu håller jag på att ta fram en e-kurs för nya styrelser, som jag också hoppas ska ge redskap för styrelsen att tillsammans bestämma hur de vill vara som styrelse, istället för att bara jobba på i samma hjulspår.

Det är ju ni som bestämmer. För att verkligen kunna göra det behöver ni lyfta blicken och tänka nytt. Lyssna på hur andra gör, kopiera det ni gillar, strunta i resten.

Snart är det dags för årsmöte igen. Jag önskar alla nya styrelser lycka till! Ta chansen och kliv in i ledarskapet, på ert unika sätt.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...