förening för alla

Vilken skillnad vill du göra?

by | Jan 25, 2013

En av de viktigaste förutsättningarna för att en organisation ska fungera och verkligen göra skillnad inom sitt område är att det finns ett gott ledarskap. I en del organisationer är det känsligt att prata om ledarskap, det uppfattas som hierarkiskt, ojämlikt och i värsta fall odemokratiskt.

Det går att vara ledare på en mängd olika sätt. Det finns massor av litteratur om ledarskap och många skolor att förhålla sig till. För att inte tala om den kultur som finns i den egna organisationen, det sätt som ni pratar (eller inte pratar) om ledarskap.

Så hur vill du göra? Vilken skillnad vill du göra, hur ska det märkas att det är just du som är ledare? Vilka värderingar vill du ska prägla ditt ledarskap och vad får det för konsekvenser?

En del organisationer är väldigt bra på att utbilda och stärka sina ledare, att stötta dem i att hitta sin egen ledarskapsfilosofi, att vara ledare på sitt sätt. I andra organisationer får ledare känna sig fram på egen hand och det finns få eller inga strukturer att lut sig mot.

Det är lätt att känna sig ensam som ledare, om det inte finns stöd från den egna organisationen i att hitta sitt sätt att leda. Det kan kännas som att alla andra ”vet hur man gör”, att det finns ett facit som du inte har fått tillgång till. Gör du verkligen rätt?

Sanningen är ju att det inte finns ett rätt sätt. Det finns gott om forskning och olika skolor säger olika saker om vad som fungerar. Men tillsist är det bara en sak som gäller: du behöver bestämma dig för hur du vill vara som ledare.

Du behöver ditt eget ledarskapsmanifest. Hur vill du motivera? Hur tänker du hantera konflikter och kriser? Hur skapar du en positiv kultur i gruppen och hur tar du hand om dig själv och håller din egen låga brinnande?

Jag skriver om det här och om andra utmaningar för ledare i min bok Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation.

Det är när du bestämmer dig för hur du vill vara – och omsätter det beslutet till verklighet i det dagliga ledarskapet – som du verkligen börjar göra skillnad.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]