förening för alla

Hur ska vi göra för att aktivera ungdomar i vår förening?

by | Dec 17, 2012

Året var 2002 då jag rekryterades till De Ungas Akademi för att förverkliga en kartläggning över finlandssvenska ungas fritid. Vad håller de finlandssvenska ungdomarna riktigt på med under sin fritid? Är de intresserade av föreningsverksamhet? Den senare frågan var den främsta orsaken till varför denna kartläggning skulle göras. Föreningsfolket var oroade över vart tonåringarna tar vägen och varför de hoppar av just deras verksamhet.

Tio år har gått och med jämna mellanrum har jag stött på samma fråga, hur göra för att aktivera ungdomar i vår förening? Det är ingen lätt fråga, men vi kan utgå ifrån att unga är en av de mest utmanade målgrupper att jobba med. Och med utmanade menar jag att de är upptagna med skolan, är snabba på att sålla information och hitta det de är ute efter och brinner för ? och faktum är att de ofta är mest intresserade av att hänga med sina vänner och familj på fritiden. Personligen anser jag att på grund av detta blir arbetet heller aldrig ointressant. Men, hur göra för att nå de unga?

Resultaten jag kom fram till då 2002 såg inte så ljusa ut för traditionell föreningsverksamhet. Forskning visar att intresset för föreningsverksamhet sjunkit bland unga under 2000-talet i Finland. För idrottsföreningarna går det fortfarande relativt bra. Att unga sedan inte rör på sig tillräckligt, är en annan diskussion. Enligt en finsk undersökning upplever under 15-åriga finska unga föreningsverksamhet gammalmodigt och uppifrån styrt. Unga tenderar även att vilja engagera sig för en kortare tid, utan att förbinda sig eller bli medlem i en förening eller organisation. De önskar även tid att ?bara vara?. Ett flertal studier visar att unga är intresserade av samhällsfrågor och politik, men väljer att aktivera sig genom andra kanaler än traditionell föreningsverksamhet.

Situationen är med andra ord inte körd, vi behöver bara anpassa oss. Då man som förening funderar på hur man skall aktivera unga eller få fler unga att engagera sig, är det viktigt att reflektera kring följande egenskaper som tillhör de unga.

  • Unga är inte passiva.
  • Unga tänker på nyttoaspekten i att aktivera sig.  
  • Unga föredrar korta & intensiva engagemang.

Ytterligare är det av stor vikt att söka sig till denna målgrupp, inte vänta att de skall söka upp en. Och det viktigaste ? att vara lyhörd. Att vara lyhörd för behov, interessen och efterfrågan. Forma verksamheten efter det.

Frida Westerback

Frida Westerback är enhetsledare för De Ungas Akademi på Svenska studiecentralen.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet ? minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...