Bokförlaget som sätter civilsamhället på kartan

Independent publishing house dedicated to democracy and sustainable development

Handböcker

Forskning och idédebatt

Interactive tools

Barnböcker

Training and development

English books

Training and research

Foreign rights

Våra senaste böcker in English

We work for a more democratic and inclusive civil society.

trinambai-svergie-logo

The team

Niklas Hill
Niklas Hill, managing director

Niklas has extensive experience in helping organisations to develop and he has seen a large number of associations from the inside. He is a researcher and an expert on democracy in civil society organisations.

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden
Charlotte Ovesson, facilitator

Charlotte is a social scientist and expert on equality and diversity. She is running her own company as a facilitator, researcher and public speaker. She has been active in various associations for a long time.

Jessica Pettersson, facilitator

When Jessica was four years old, her parents sent her to children's gymnastics since she had restless legs. She has been active in associations ever since. Jessica has a masters degree in child and youth studies.

Jessica-Pettersson-trinambai-sweden

The team

Niklas Hill trinambai sverige
Niklas Hill, managing director

Niklas has extensive experience in helping organisations to develop and he has seen a large number of associations from the inside. He is a researcher and an expert on democracy in civil society organisations.

Charlotte-Ovesson-trinambai-sweden
Charlotte Ovesson, facilitator

Charlotte is a social scientist and expert on equality and diversity. She is running her own company as a facilitator, researcher and public speaker. She has been active in various associations for a long time.

Jessica Pettersson, facilitator

When Jessica was four years old, her parents sent her to children's gymnastics since she had restless legs. She has been active in associations ever since. Jessica has a masters degree in child and youth studies.

Jessica-Pettersson-trinambai-sweden

VI kan hjälpa
your organization

Trinambai has extensive experience in pedagogical work in civil society organisations. We conduct courses and develop education concepts. We facilitate experiential learning in order to make the participants absorb the knowledge. Group dicussions, role play and other practical exersises help participants to see their own abilities and to learn from each other. All our trainings are based on anti-oppresive pedagogy.

Trinambai has significant competence in social science that your organisation can benefit from. We can help you with research in both larger and smaller scale.

Is your organisation about to publish a book? Do it in cooperation with us! We are not only publishing our own books, we even produce material on behalf of organisations. You are in charge of the content, we contribute with our expertise in book production and marketing.

Verkstad i ett växthus

News   from Triambai

Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

Trinambai har tillsammans med Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, glädjen att bjuda in till ett...

Trinambai ger ut den internationellt uppmärksammade barnboken Sagolandet tillhör alla

Den ungerska barnboken Meseország mindenkié, Sagolandet tillhör alla, har fått enorm uppmärksamhet för att såväl utveckla det traditionella...

Ny studie om digital omställning

Hur kan vi genomföra digitala aktiviteter för våra medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Trinambais processledare Charlotte...

Newsletter

Digitalt samtal om Paulo Freire, folkbildning och Agenda 2030

Trinambai har tillsammans med Mimer, det nationella programmet för folkbildningsforskning vid Linköpings universitet, glädjen att bjuda in till ett...

Trinambai ger ut den internationellt uppmärksammade barnboken Sagolandet tillhör alla

Den ungerska barnboken Meseország mindenkié, Sagolandet tillhör alla, har fått enorm uppmärksamhet för att såväl utveckla det traditionella...

Ny studie om digital omställning

Hur kan vi genomföra digitala aktiviteter för våra medlemmar och aktiva? Vilka aktiviteter kan vi ställa om? Trinambais processledare Charlotte...

Newsletter

Niklas Hills föreläsning om Hur vi bemöter en ny medlem och hur vi kan behålla och aktivera nya medlemmar på FFC:s seminarium i Vasa, Finland väckte många tankar hos oss åhörare och inspirerade oss till nytänkande gällande medlemsservice. Jag tror att flera fackligt aktiva bland deltagaren kommer att använda nya metoder då de planerar nästa års verksamhet i sina fackavdelningar.

Anita Spring Organisationssekreterare, Finlands fackförbunds centralorganisation (FFC)
Anita Spring

Mobiliseringsavdelningen anlitade Niklas Hill för att berätta om sin avhandling och utifrån den ge oss historiskt perspektiv på vår verksamhet och se lösningar framåt.

Det var mycket lärorikt och intressant, Niklas stora erfarenhet och engagemang kopplat till civilsamhället i kombination med hans vetenskapliga ingång var givande att ta del av! Rekommenderas!

Ida Wahlund Verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen
Ida Wahlund

Niklas medverkade under en utbildningsträff som Unga Hörselskadade organiserade för våra lokalavdelningar och arbetsgrupper. Vi är mycket nöjda med Niklas insats under den förmiddag som vi fick möjlighet att ta del av hans kunskap kring medlemsrekrytering och medlemsengagemang. Tack för ett intressant utbildningspass! 

Sabina Hedström Organisationssamordnare, Unga Hörselskadade
Sabina Hedström

Kursen var så otroligt bra och innehöll ämnen som vi vill gärna lyfta och ta vidare internt.

Sabrina Steinbrink Digital kommunikatör, Jordens vänner
Sabrina Steinbrink

Dagen startade upp många kreativa processer i mitt huvud som inte får tid att komma fram i det dagliga arbetet! Mycket tid för erfarenhetsutbyte, positiv och engagerad stämning från deltagare och er som kursledare. Att ni var så positiva och peppande bidrog mycket till att det blev så lyckat! 

Deltagare i en av Trinambais utbildningar 
Deltagare i en av Trinambais utbildningar

Vid har samverkat med Trinambai flera år. Vi älskar att göra nytt och med våra gemensamma workshops skapar vi tillsammans lust och förnyelse. Trinambai ligger i tiden och har hjärtat med civilsamhället.

Ivar Scotte Verksamhetsledare, Malmö Ideella
Ivar Scotte

Det var en riktigt lärorik eftermiddag och eleverna ansåg att detta var bland det roligaste de gjort. 

Sofi Munsin Gymnasielärare, Katedralskolan i Linköping
Sofi Munsin

Extra plus till er för att ni valde växthuset, länge sedan jag var på en så inspirerande utbildning ? Ingen powerpoint och inga lysrör, skönt!

Mikael Daag Verksamhetsutvecklare, Rädda Barnen Region Syd
Mikael Daag

Extra credit to you for choosing the greenhouse ? it?s been a long time since I attended such an inspiring course. No PowerPoint and no fluorescent tubes ? lovely!

Mikael Daag Organizational Developer, Save The Children Region South
Mikael Daag

Niklas contributed to a day of training organized by the Swedish Organisation for Hard of Hearing Young People (UH) for our local departments and workgroups. We are very satisfied with Niklas? contribution during the morning hours when we had the opportunity to acquaint ourselves with his knowledge in membership recruitment and membership engagement. Thank you for an interesting course!

Sabina Hedström Organisational Coordinator, The Swedish Organisation for Hard of Hearing Young People (UH)
Sabina Hedström

We have been cooperating with Trinambai for many years. We love to do new things and with our workshops we generate passion and innovation. Trinambai is on top of things and has its heart with civil society.

Ivar Scotte Executive manager, Malmö Ideella
Ivar Scotte

Niklas Hill?s lecture ?How we receive a new member and how we can keep and activate new members? at the SAK seminar in Vaasa, Finland, gave rise to many new thoughts among us listeners and inspired us to a new approach to membership services. I believe that several trade union representatives will be using new methods in the planning of next year?s operations in their respective labour union branch.

Anita Spring Organisational Secretary, The Central Organisation of Finnish Trade Unions (SAK)
Anita Spring

I want to thank you for the great work that you have done in order to host us in Sweden. We felt that our host is our friend and in the meantime is highly qualified professional. I can evaluate this, as far as I have experience in organization of study visits myself and I know that this is very hard work.

Agit Mirzoev Executive Director, Public Movement Multinational Georgia
Agit Mirzoev
Cart
  • No products in the cart.