nyheteR från Trinambai

Är medlemmarna det viktigaste i organisationen?

av | 31 januari 2012

Passa i så fall på att utveckla medlemsstrategierna på Medlemsdagen den 19 april. Utbildningen är baserad på vår bok Medlemsmodellen – Rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Dagen är till för tjänstemän och förtroendevalda som vill få konkreta verktyg, inspireras av andra och knyta nya kontakter. Anmäl dig senast den 12 april på www.medlemsdagen.se

Följ oss