Ingrip!

299 kr

Civilkurage går att träna! I denna handbok finns verktyg för att träna och utöva praktiskt civilkurage.

En handbok i vardagligt civilkurage

Civilkurage går att träna! I denna handbok finns verktyg för att träna och utöva praktiskt civilkurage.

Även fast våra vardagsliv kan se olika ut så stöter vi alla på förtryck och orättvisor i olika former. Det kan till exempel vara en rasistisk kommentar på bussen, ett sexistiskt skämt i fikarummet eller härskartekniker under ett grupparbete. För att kunna ingripa och göra motstånd mot förtrycket – samtidigt som vi skapar mer jämlikhet och demokrati – behöver vi träna civilkurage! Det finns tusentals sätt att ingripa på. Det kan till exempel vara att ställa följdfrågor, att lagstifta, att ändra värdet på något, att göra en maktanalys eller att visa omsorg. I vår metod tränar vi på att ingripa som tredje part. Det är den världen vi vill ha – en värld där passiva åskådare blir aktiva medskapare av mer rättvisa samhällen.

Genom vardagligt civilkurage kan alla bli aktivistiska medborgare. När vi själva ingriper ber vi inte någon annan om förändringen, vi skapar den själva och tillsammans med andra!

 

  • Författare: Frida Ekerlund, Jens Molander och Gustaf Sörnemo
  • År: 2018
  • Antal sidor: 136
  • ISBN 978-91-88226-08-2

 

Den här boken ger massor av konkreta och bra tips på vad man kan säga när man blir vittne till rasism, mobbning, härskartekniker eller någon annan diskriminering. […] Jag vill sätta den i handen på alla unga människor jag känner.

Jorun Koca Jakobsson BTJ-häftet nr 14, 2018
Jorun Koca Jakobsson