Nanny Palmkvists samlade verk

289 kr

Nanny Palmkvist (1862-1940) var folkskollärare, feminist, tidig velocipedryttare, folkbildare, vegetarian, pedagogisk pionjär och mycket mer.

Nanny Palmkvist (1862-1940) var folkskollärare, feminist, tidig velocipedryttare, folkbildare, vegetarian, pedagogisk pionjär och mycket mer. För henne hängde allting ihop och hon hade ett helhetstänk kring ett mer rättvist samhälle. Med sina visionära idéer låg hon långt före sin samtid och stötte ofta på patrull. Det hindrade inte henne från att med en, till synes, outtömlig energi gå mot strömmen. Ändå har hon blivit nästan helt bortglömd. Nu är det dags att återupptäcka henne!

Denna samlingsvolym återpublicerar Palmkvists skrifter för första gången på mer än 80 år. Hon skriver om bland annat kvinnors rösträtt, fred, pedagogik och social rättvisa. Många av hennes visioner är ännu inte förverkligade och mycket av det hon skriver känns förvånansvärt aktuellt än idag. Här finns inspiration att hämta för alla som står på rättvisans barrikader.

Innehållet

  • Förord av Camilla Bergvall (2022)
  • Testamentet. Originalberättelse, grundad på verkligheten (1889)
  • Ensam till Städjan (1892)
  • Från velocipeden (1892)
  • Sport fordrar sportdräkt (1895)
  • Öppet bref till Sveriges kvinnor om behofvet af en allmän svensk kvinnoförening (1894)
  • Framtidens folkskola (1910)
  • Mot ökade rustningar - upp för fred och avväpning. Ett ord till Sveriges demokratiska män och kvinnor (1914)
  • Du skall icke begära din nästas hus! (1935)

 

Författare: Nanny Palmkvist
År: 2022
Antal sidor: 253
ISBN 978-91-88226-14-3