nyheteR från Trinambai

Digital boklansering för De förtrycktas pedagogik

av | 27 januari 2021

De förtrycktas pedagogik - Paulo Freire

Nu äntligen finns Paulo Freires klassiker från 1968 på svenska igen. Välkommen på en digital boklansering och få reda på varför Trinambai satsade på att ge ut en nyöversättning. Du får också möjlighet att vara med och diskutera hur vi kan sprida Freires idéer idag. I september skulle han ha fyllt 100 år – du eller din organisation kanske vill vara med och uppmärksamma jubileet?

Dag: måndag den 15 februari
Tid: Kl 18.00-19.30
Plats: Internet

I De förtrycktas pedagogik utarbetar Paulo Freire en pedagogisk metodologi för frigörelse. Hur vi kan utveckla en pedagogik där människor lär sig tillsammans som subjekt, utan den traditionella idén om en lärare som gör insättningar av kunskap i eleverna, löper som en röd tråd: att tillsammans problematisera i stället för att dominera. Genom att arbeta med medvetandegörande kan vi skapa frigörelse för de förtryckta i stället för den avhumanisering som traditionell utbildning innebär. Vi kan kämpa för ett utökat varande för alla.

De förtrycktas pedagogik publicerades första gången 1968 och har fått ett enormt inflytande inom den kritiska pedagogiken. Det här är den första översättningen direkt från det portugisiska originalet till svenska. Denna svenska översättning, med förord av Sven-Eric Liedman och Patricia Lorenzoni, gör Freires pedagogik tillgänglig för en ny generation lärare, studenter, folkbildare och andra som är intresserade av frigörande pedagogik.

Lanseringen sker digitalt, du behöver ha tillgång till den dator med kamera och mikrofon. Du får deltagandelänken några dagar innan.

Anmälan till boklanseringen

Lanseringen har varit, det går inte längre att anmäla sig.

Följ oss