nyheteR från Trinambai

Frukostseminarium: Rättvis organisering

av | 3 mars 2023

Hur kan föreningslivet driva ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete i praktiken?

Välkommen till ett seminarium den 11 maj om det antirasistiska projektet och handboken Rättvis organisering! Föreningen Tamam har kartlagt rasism inom det unga föreningslivet samt utbildat aktörer från det offentliga och civilsamhället i ämnet. Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete.

På frukostseminariet kommer du att få konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er organisation. Medverkande från olika organisationer kommer att reflektera om praktisk antirasistiskt arbete i civilsamhället utifrån sina egna erfarenheter.

Tid och datum: 11 maj 2023, kl 8.30-10.15
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 i Stockholm och digitalt

Arrangörer: Trinambai, Tamam, SSNF


Anmäl dig innan 8 maj

Följ oss