nyheteR från Trinambai

Har ni gjort skillnad och hur vet ni det? 

av | 7 augusti 2023

Ett webbinarium om utvärdering och forskning i ideella organisationer.

Vilken skillnad har ert projekt gjort? Ni startade projektet med visioner och höga ambitioner. Lyckades ni med detta – och på vilket sätt? Det är dags att utvärdera.

Ni kanske vill att projektet ska leva vidare i någon form. Att få kunskap om vad ni faktiskt har uppnått hänger samman med projektets överlevnad. När ni vet vad som har haft störst effekt kan ni utifrån det komma fram till hur projektets resultat bäst kan tillvaratas.

Utvärdering är viktigt för att skapa en lärande organisation. Ni kan lära er av det ni hittills har gjort och utveckla era metoder och arbetssätt. Att kunna visa upp en ordentlig utvärdering kan dessutom vara viktigt när det gäller att övertyga finansiärer om att de ska ge er medel. Om ni kan visa att ni har åstadkommit något fantastiskt har ni ett övertygande argument gentemot finansiärer eller givare.

Under detta webbinarium får du lära dig om hur utvärdering kan användas för att utveckla er verksamhet och bidra till en lärande organisation. Vi går igenom olika metoder för utvärdering och vad som är viktigt att tänka på. Du får också lära dig om forskning i ideella organisationer. Att ha en följeforskare i en verksamhet – varför är det en bra idé?

Webbinariet hålls av Niklas Hill, universitetslektor i socialt arbete på Södertörns högskola samt VD för Trinambai och Charlotte Ovesson, beteendevetare och statistiker på Inclusive Insights.

Tid: 29 augusti 2023, kl. 9.00-10.00

Plats: Zoom

Seminariet ligger i det förflutna och det går inte längre att anmäla sig.

Följ oss