nyheteR från Trinambai

Luckor i civilsamhällets historieskrivning?

av | 15 januari 2014

Trinambai har inlett en förstudie för ett forskningsprojekt om civilsamhällets historieskrivning. Målet är att identifiera områden med särskilt stor brist på forskning samt att undersöka hur dessa kunskapsluckor kan täppas till.

För att lyckas med förstudien behöver vi din hjälp. Om du har fem minuter över får du gärna svara på dessa två frågor: Vilka historiska händelser som berör den ideella sektorn saknas det kunskap om? Vilka organisationer/rörelser vill veta mer om sin historia?

Mejla dina idéer och synpunkter, så kan vi ta med de i förstudien. Tack för din medverkan!

Följ oss