nyheteR från Trinambai

Medlemsmodellen som talbok

av | 15 augusti 2011

Nu finns Medlemsmodellen, vår bok om att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar, även som talbok. Metodiken blir på det sättet tillgänglig för alla som av olika skäl har svårt att läsa. En version i punktskrift är under produktion.

Följ oss