nyheteR från Trinambai

Niklas Hill invald i styrelsen för Humsamverkan

av | 16 maj 2014

Trinambais VD Niklas Hill har blivit invald i styrelsen för föreningen Humsamverkan. Humsamverkan arbetar med att skärpa samverkan mellan forskare och studenter inom humaniora/samhällsvetenskap (hum/sam) och samhällets offentliga, privata och ideella organisationer.
Niklas nya styrelseuppdrag går hand i hand med Trinambais satsningar på forskningssamverkan och social innovation.

Följ oss