nyheteR från Trinambai

Ny bok: Rättvis organisering

av | 14 november 2022

Rättvis organisering

Nu släpper Trinambai boken Rättvis organisering – metoder för antirasistiskt arbete i föreningslivet.

Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Även personer och organisationer utan rasistiska åsikter kan omedvetet bidra till strukturell rasism. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs kunskap samt ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete. Med Rättvis organisering kan ni utveckla mer inkluderande organisationer som tar tillvara olika människors engagemang och erfarenheter.

Boken är skriven av Deria Rumina Yenidogan på organisationen Tamam och bygger på Tamams arbete med antirasism. Den går igenom vad rasism är och hur det tar sig uttryck i föreningar. Ni får konkreta verktyg och får även ta del av erfarenheter och vittnesmål från människor som blir utsatta för rasism. Boken är till för er som vill lära er mer om antirasism och hur ni kan arbeta med det i en ideell organisation på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er.

Läs mer och köp boken.

Följ oss