nyheteR från Trinambai

Niklas Hill i juryn för samhällsentreprenörskapstävlingen på Medborgarexpon

av | 8 april 2011

Niklas Hill från Trinambai medverkar som jurymedlem i en tävling om socialt hållbara affärsidéer

Tid: 16 april, kl 15.00 – 16.30
Plats: Medborgarexpo (Kistamässan), sal M5

Under två månader har 20 ungdomar från utbildningen Värdebaserat Ledarskap arbetat med att ta fram tre socialt hållbara affärsidéer. Affärsidéer som ska gynna samhället. Under detta seminarium på Medborgarexpo 2011 får ungdomarna chansen att presentera sina idéer för en jury bestående av samhällsentreprenörerna Niklas Hill, Eva-Maria Evis Sköld och Rizal Karim. Diplomen kommer senare att delas ut av kungen.
Tidigare har ungdomarna haft möjlighet att bolla sin affärsidé med mentorer ur näringslivet, och i samband med presentationerna kommer det att finnas tillfälle för publiken att komma med input, ställa frågor och knyta kontakter med samhällsentreprenörerna.

Läs mer om seminariet.
Läs mer om MedborgarExpo.

Följ oss