förening för alla

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

av | maj 16, 2020

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider.

1. Tänk på att många har tråkigt nu under pandemin och vill ha en gemenskap och något att göra. Här erbjuder ni ett gyllene tillfälle att bryta tristessen. Många längtar efter något att engagera sig i och ni kan vara den plattform där de får utlopp för sitt engagemang. Glöm inte bort att många kanske längtar efter er gemenskap utan att veta om det.

2. Var där era medlemmar finns – digitalt. Ett tips vi brukar ge när det gäller medlemsrekrytering är att vara där era potentiella medlemmar finns och ta kontakt med dem där. Detta gäller fortfarande, men nu behöver ni i stället tänka digitalt. Finns era medlemmar på Facebook? Twitter? TikTok? Se till att ni också finns där och är aktiva så att er potentiella medlemmar ser er, förstår vilka ni är och blir nyfikna.

3. Ställ inte in – ställ om. Fundera på om ni kan göra om era vanliga aktiviteter till digitala varianter. Om ni inte kan, inför ändå digitala träffar så att ni får en gemenskap i föreningen. Kan ni arrangera en digital fikaträff eller en digital studiecirkel?

4. Glöm inte bort det informella. Det informella småpratat som sker före möten, efter möten, på resorna dit och under kaffepauserna är viktigt. Skapa utrymme för detta småprat eftersom det är med och bygger er gemenskap. Ni kan till exempel sitta kvar efter ett digitalt möte och bara umgås.

5. Använd telefonen. I vårt digitala tidevarv är det lätt att inte tänka på att det faktiskt går att ringa till människor. Telefonen är ett utmärkt sätt att välkomna nya medlemmar till er. Ring till dem och prata med dem om varför de har blivit medlemmar och vad de vill ha ut av sitt medlemskap. Den nya medlemmen har sedan ditt telefonnummer och kan höra av sig till dig om det dyker upp frågor och funderingar.

6. Våga pröva saker! Det här som pågår just nu är nytt för oss alla. Vi behöver alla vara beredda på att pröva nya saker. Nu är inte rätt tid för perfektionism, utan våga testa något nytt och utvärdera hur det gick. Strulade tekniken under ert möte? Kom ingen till ert digitala utbildningstillfälle? Ni kan använda dessa erfarenheter till att lära er och kanske försöka göra på ett annat sätt nästa gång.

Charlotte Ovesson

Charlotte är processledare på Trinambai och redaktören bakom boken Starka tillsammans: tjugoen nulägesbilder av civilsamhället. Hon är ordförande för branschorganisationen Mångfaldsföretagarna.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...

Vad vill du lära dig, och hur?

Jag tror på människors nyfikenhet. Jag tror också på att inte betrakta nyfikenhet så mycket som ett konstant personlighetsdrag utan snarare som en produkt av omständigheter. I min idealvärld är steget till att lära sig saker kort. Alla som är intresserade av att lära...
Följ oss
[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]