Hur mår du?

Psykisk ohälsa. Ett vitt begrepp och ett omfattande problem. Här ryms allt från utmattningssyndrom och stressrelaterad ångest till psykiska sjukdomar. Psykisk ohälsa. är numera den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. Civilsamhället är ingen frizon; här...