Kerstin Hagstrand-Velicu
BTJ-häftet nr 7, 2017
Julia räddar skogen är en bilderbok för de yngsta barnen om att alla kan spela en betydelsefull roll i vårt samhälle. Ung eller gammal, ensam, kanske rädd, men om beslutsamhet och trotsig vilja finns kan en enskild person förändra samhället. Det är en enkel och rättfram beskrivning av civil olydnad. Att alla kan göra skillnad.