Erik Marcus
utgivare av Vegan.com

Tobias Leenaerts texter hör konsekvent till den skarpsinnigaste och mest insiktsfulla litteraturen inom djurrättsrörelsen. Hans råd ger aktivisterna verktyg för att spela en avgörande roll i att få ett slut på den industriella exploateringen av djur.