Jaap Korteweg
The Vegetarian Butcher

Tobias Leenaert är inte intresserad av att ha rätt utan vill anta ett pragmatiskt förhållningssätt för att få till stånd en samhällsomvandling. Detta gör han med en skarpsynt blick på den mänskliga naturen. Det är precis som Berthold Brecht konstaterade för nittio år sedan: ’Först kommer käket, sedan kommer moralen’.