nyheteR från Trinambai

Vem styr föreningsdemokratin? Lansering av avhandlingen “Demokrati på köpet?”

av | 8 november 2022

12 december, kl 8.30-10.00

Historikern Niklas Hill har i sin avhandling Demokrati på köpet? undersökt demokratisynen i föreningshandböcker under andra hälften av 1900-talet. Det visar sig att de reducerar demokratin till formalia och regelverk. Delaktighet och inkludering får inte mycket utrymme. Äldre föreningshandböcker har inte fostrat demokrater utan snarare demokratitekniker.
Nyare föreningshandböcker är förvisso mer reflekterande men många förtroendevalda har blivit inskolade i en teknisk syn på föreningsdemokrat. Samma sak gäller beslutsfattare på myndigheter/kommuner som handlägger ansökningar om föreningsstöd och som har att bedöma huruvida föreningar är demokratiskt uppbyggda.

Vad får det för konsekvenser för vår samtid?


Lanseringsseminariet inleds med att Niklas Hill presenterar sina forskningsresultat. Efter det diskuterar en expertpanel implikationer för samtiden och vad vi kan lära oss för framtiden.

Medverkan:
Niklas Hill, historiker som skrivit avhandlingen Demokrati på köpet? och VD på Trinambai
Kenneth Abrahamsson, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet
Marcus Karlén, vice ordförande för organisering med fokus på ekonomisk politik och arbetsgivarskap i ungdomsrörelsen för LSU
Farida al-Abani, generalsekreterare på SSNF modererar samtalet

Arrangörer: Trinambai och Svenska sällskapet för nykterhet och folkbildning

Datum och tid: 12 december, kl 08.30-10.00
Plats: Klara Södra kyrkogata 20, Stockholm (IOGT-NTO-gården i Klara) och digitalt.
Mat: Det bjuds på frukost till anmälda som är på plats fysiskt. Vid avanmälan senare än 48 timmar innan seminariet eller no show debiteras 150 kronor.

Anmäl dig här

Följ oss