förening för alla

Använd medlemmens rörlighet!

av | nov 29, 2013

En medlem är en fri radikal, som kan röra sig på nästan alla arenor i sin organisation. Hen kan representera sin förening på en privat middag eller på tunnelbanan, genom att tala om en av föreningens frågor eller bara genom att bära en tröja med ett av föreningens budskap. Då är medlemmen organisationens ansikte utåt. Men medlemmen kan också delta bakom kulisserna i föreningen, när hen är med och fattar beslut på årsmötet, som påverkar hela organisationens verksamhet.

Den här rörligheten skapar stora möjligheter. Om vi analyserar verksamheterna som medlemmen deltar i kan vi hitta sätt att ta tillvara hens kunskaper för att utveckla organisationen. Men när vi tänker på medlemskommunikation brukar vi traditionellt inte fokusera på medlemmen som kunskapsbärare och potentiell utvecklare av verksamheten. Istället brukar vi tänka på medlemsrekrytering och information om föreningens verksamhet. Risken med detta fokus är att medlemmen blir till ett passivt objekt som ska påverkas eller agera på olika sätt. I värsta fall ser vi till och med medlemmens rörlighet som ett problem.

För att bli en förening för alla behöver vi förflytta fokus till att öka medlemmens inflytande på fler områden än enbart årsmötet. Vi behöver sätta delaktigheten i centrum och uppmuntra och rusta den rörliga medlemmen.

Hur ska då detta gå till? Ett sätt är att göra en analys av organisationens praxis för medlemskommunikation. Praxis är de rutiner, mönster och attityder som ligger till grund för hur vi genomför en verksamhet. Att arbeta med praxis innebär att reflektera kring saker vi ofta tar för givet. Vi identifierar vilka risker och möjligheter som finns i enskilda ord, mötesformer eller strukturer inom organisationen. Med hjälp av de nya insikterna kan vi sedan utveckla mönster, rutiner och attityder för att ta tillvara de möjligheter vi sett, och undvika de risker vi upptäckt.

Låt oss se på ett tänkbart exempel:
Föreningen ”Trädkramarna” har svårt att rekrytera nya medlemmar. När de analyserar sin praxis upptäcker de att rekryteringsarbetet är präglat av ett säljtänk. Det har lett till att tjänstemän och förtroendevalda tycker det är svårt att locka nya medlemmar – det känns obekvämt att sälja ett medlemskap. När de istället lägger fokus vid hur medlemmarna kan vara delaktiga i och påverka verksamheten blir det mycket lättare. Inte bara ökar antalet nya medlemmar – även de befintliga medlemmarna blir mer benägna att stanna kvar och utveckla föreningen.

Den 19 februari håller Praxikon en fördjupningskurs i medlemskommunikation tillsammans med Trinambai Consulting. På kursen använder vi just praxisanalyser för att utveckla det strategiska medlemsarbetet.

Hanna Hallmén

Hanna Hallmén är språkvetare och har länge arbetat med kommunikationskurser i ideell och offentlig sektor. Sedan ett år tillbaka är hon en del av forskningsföretaget Praxikon, som analyserar och utvecklar organisationers kommunikativa praxis.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss