förening för alla

Att bo tillsammans

av | nov 15, 2013

När jag var liten var mina föräldrar med i en förening som arbetade för att skapa ett kollektivhus i Lund. Så småningom fick de möjlighet att förverkliga sin dröm och kollektivhuset Regnbågen byggdes.

Regnbågen var det första kollektivhus i Lund som byggdes specifikt för att vara ett kollektivhus. Det har ett stort restaurangkök och en matsal som utgör husets hjärta. Därifrån utgår två flyglar med sammanlagt ett tjugotal lägenheter. Det finns en stor trädgård med bland annat växthus som delas av de boende.

Ett kollektivhus är inte samma sak som ett kollektiv. Om du tänker på filmen Tillsammans så är du fel ute. Ett kollektivhus är mer som en bostadsrättsförening där de boende har betydligt mer inflytande och mer samvaro än vad som är vanligt.

Kollektivhusen i Sverige drivs på olika sätt. Somliga äger sina lägenheter, andra hyr dem. Det är vanligt att man bildar en förening som i sin tur hyr alla lägenheterna och de boende bestämmer demokratiskt hur de ska fördela hyran mellan sig.

För ett tag sedan blev jag inbjuden för att hålla en heldagsutbildning för kollektivhusboende om att skapa ett gott samtalsklimat, hålla motivationen vid liv för alla de sysslor som de boende delar på och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Det var kollektivhusens riksförening Kollektivhus Nu som bjöd in. Det blev en spännande och kreativ dag med livliga diskussioner.

I måndags höll jag en föreläsning för de boende i kollektivhuset Sjöfarten i Stockholm på samma tema. Jag är uppväxt i kollektivhus och har egen erfarenhet av de möjligheter och utmaningar som det innebär. Dessutom kan jag filtrera mina erfarenheter genom min kunskap om samtalsmetodik, motivation, samarbete och ledarskap. Resultatet blir en förmåga att hålla skräddarsydda, riktade föreläsningar och utbildningar som människor känner igen sig i och som samtidigt bidrar med nya insikter.

På Sjöfarten fick jag dessutom underbar fisksoppa i den fina matsalen innan jag föreläste. Det är ju alltid en bonus.

Här är tre råd utifrån mina och andra kollektivhusboendes erfarenheter och diskussioner, till alla som vill ha ett bättre klimat i sina kollektivhus:

Prata om vad som egentligen är kärnan i ert val av boende. Vad är viktigt, vad var det som gjorde att ni valde den här speciella typen av boende? Försök att ha öppna och tillåtande diskussioner och acceptera att ni tycker olika. Kan ni hitta en minsta gemensamma nämnare?

Vårda och använd föreningsdemokratin. Se till att ni fattar gemensamma beslut på ett sätt som accepteras av alla och att alla vet hur de kan få inflytande i besluten. Håller er till det ni har bestämt tills ni har fattat ett nytt beslut.

Ha roligt och se till att aktiviteterna känns meningsfulla. Det är ingen bra idé att försöka få andra att göra som du vill genom att skapa dåligt samvete, komma med gliringar eller sprida rykten. Kom ihåg att du skapar den boendemiljö du vill ha, i varje möte och i varje samtal. Om det finns uppgifter som få vill göra så kanske ni till och med ska fundera på att köpa in dem? Det kan bli mer hållbart i längden än att några känner sig tvingade.

Att bo i kollektivhus kan vara fantastiskt. Det är ju egentligen mycket smartare att dela på sådant som matlagning, trädgårdsskötsel och gemensamma utrymmen som gästrum och bastu, som kanske inte blir möjliga i en vanlig lägenhet. Jag tror att det är en del av framtiden.

Lisa Moraeus

Lisa Moraeus är författare till boken "Brinna! Att göra skillnad som ledare i en ideell organisation". Hon coachar och utbildar ledare som vill förändra världen. Lisa har gedigen erfarenhet från ideellt ledarskap, bland annat från styrelsen i Amnesty Internationals svenska sektion och är idag egenföretagare med ledarskap inom ideell och idéburen sektor som specialområde.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss