förening för alla

Björntjänster pro bono

av | jan 18, 2016

Vissa storföretag utför ibland uppdrag pro bono. Det innebär att de arbetar utan betalning, men kan använda uppdraget i sin marknadsföring för att framställa sig som ett ansvarstagande företag. Båda vinner och det låter ju bra. I många fall är det det också. Men jag vill lyfta två fallgropar som kan göra en pro bono-tjänst till en riktig björntjänst.

Det är inte ovanligt att företag inte lägger lika mycket krut på pro bono-uppdrag som på betalda uppdrag. Rätt som det är är gratistimmarna slut och då är det bara att nöja sig med resultat eller att betala extra för att företaget ska jobba vidare. Eller också levererar företaget inget användbart, men det går ändå åt mycket arbetstid för avstämningsmöten och administration.

Tyvärr inser många inom ideella sektorn inte att föreningsutveckling är ett kunskapsområde som kräver expertis, det kan hänga ihop med förenings-janten. Anlitar en då ett företag som inte kan ideella sektorn för att exempelvis ta fram en kampanjstrategi blir det lätt dåliga lösningar. Exempelvis är det inte givet att alla reklambyråer förstår att medlemmar inte är kunder. Organisationen tappar då trovärdighet. Då är det en klen tröst att det företag som utförde uppdraget gjorde det pro bono.

Att samarbeta med ett företag som arbetar pro bono kan vara ett väldigt bra sätt att få saker gjort utan att det kostar skjortan. Men det kan också kostar mer än vad det smakar. Vissa gånger kan det vara bättre att tacka nej till ett pro bono-erbjudande och istället välja en leverantör som sitter på den kompetens och betalar ett rimligt pris för det. Frågan är alltså: har du råd att ta emot gratisarbete?

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss