förening för alla

Bortom föreningsromantik och entreprenörskapshalleluja

av | okt 8, 2013

Ibland blir folk förvånade när de hör att Trinambai arbetar med föreningsutveckling i företagsform. Jag brukar då poängtera att det inte är konstigare än näringslivets branschorganisationer som ju oftast är organiserade som ideella föreningar.

Jag stör mig på dessa snäva referensramar. Det är inte organisationsformen som är intressant utan den faktiska verksamheten. Visst händer det fantastiska saker i föreningslivet, men det betyder inte att all form av föreningsengagemang är fantastisk. Okritisk föreningsromantik kan till och med vara skadlig, tänk bara på zombieföreningar. Och visst är det härligt när människor förverkliga sina idéer genom att starta eget. Men för den skull ska vi inte förhärliga småföretagandet som sådan. I en okritisk entreprenörskapshalleluja är det lätt att blunda för att det finns företag som inte bidrar någonting till samhället överhuvudtaget utan istället tär på planetens resurser.

Det jag vill se är mindre tunnelseende och mer utbyte mellan sektorer. Näringslivet och föreningslivet har mycket att lära sig från varandra. Men det finns en stor beröringsskräck. I och för sig är det ganska sunt att civilsamhället är skeptiskt mot att låna in metoder från den kommersiella världen. Men jag menar att företag har mycket kunskap att hämta från ideella föreningar. Många föreningar åstadkommer stordåd med små resurser, helt enkelt därför att medlemmarna verkligen bryr sig.

I min nya bok Kunskapsföretagaren har jag intervjuat ett antal kompetenta och kreativa entreprenörer. Många av dem har fått sin entreprenörsskolning inom den ideella sektorn. Det är inte så konstigt: projektledning och ledarskap överlag saknas i många akademiska utbildningar. Eller också är de kurser som ges i det så värdelösa att de är närmast kontraproduktiva. Då kan ett engagemang i civilsamhället vara ett bra sätt att komplettera den formella utbildningen.

Om vi lämnar både föreningsromantik och entreprenörskapshalleluja bakom oss kan vi sluta att hjälteförklara eldsjälen och entreprenören och istället fokusera på problemlösaren. Och istället för att ge varma ord och diplom till problemlösaren kan vi se till att hen får bra förutsättningar för sin verksamhet.

Niklas Hill

Niklas Hill forskar om demokrati i ideella organisationer vid Stockholms universitet. Han är även grundare till bokförlaget Trinambai.

om

Föreningar är en mötesplats för människor med olika bakgrund. De skapar tillit mellan människor och bygger socialt kapital. Med Förening för alla vill vi skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och idédebatt inom den ideella sektorn.

Vissa av inläggen presenterar de senaste rön från civilsamhällsforskningen. Andra behandlar väldigt praktiska frågor från föreningars vardag. Det händer att vi tar in inlägg som inte har med föreningar att göra utan som behandlar andra former av engagemang.

Förening för alla drivs av Trinambai som ett pro bono-projekt. Vi tjänar inga pengar på bloggen och alla skribenter bidrar ideellt.

Vill du skriva på Förening för alla? Läs vår skribenthandledning och hör av dig!

[caldera_form id="CF5e9dc4cfe36e4"]

Sex tips för medlemsrekrytering i coronatider

När varje fysiskt möte innebär en smittorisk kan medlemsrekrytering vara en utmaning. Hur kan vi rekrytera när vi inte har möjlighet att träffas? Här kommer sex tips för att lyckas med att attrahera, rekrytera och välkomna medlemmar i coronatider. 1. Tänk på att många...

Omvärldsbevakning

En styrelse som saknar information och analys gällande omvärldshändelserna kan sakna styrning och innehåll. Omvärldsbevakning bör vara en av styrelsens kontinuerliga uppgifter. Bevakning och analys av relevanta händelser är nödvändiga för en välfungerande styrelse....

Stötta föreningslivet – minska ungdomsarbetslösheten!

Förra året lyssnade jag på ett föredrag av forskaren Peter Håkansson under mångfaldsveckan HELA Landskrona. Han har forskat på ungdomsarbetslöshet. Den vanligaste metoden för ungdomar att hitta ett arbete är genom släkt och vänner. Den metoden är framför allt viktig...

Relevanta om tio år?

Det är inte ovanligt att organisationer som har funnits länge undrar om de kommer att förbli relevanta om några decennier framöver. Frågan om relevans handlar i grund och botten om föreningens ändamål men även om medlemsnyttan, engagemang och inkludering. Föreningen...

Vänstra handen vice

När jag nyligen blev tvungen att avlägsna mig från styrelsen på grund av sjukdom klev vice ordföranden fram och ledde styrelsens arbete. Vice ordföranden tog med andra ord över ordförandeposten när jag som ordförande blev förhindrad. Det handlar om en viktig...
Följ oss